Østfold Gjeterhundlag er fylkets raseklubb for Border Collie og Working Kelpie. Vår hovedoppgave er å legge til rette for utvikling og bruk av gjeterhund.

Vi arrangerer også gjeterhundprøver som er vårt viktigste avlsredskap, samt kurs og treninger.  Vi håper dere tar kontakt hvis det er noe dere lurer på 🙂

NM-UTTAKET 2018 – endelig resultat

Resultater etter at 5 av 5 prøver er gjennomført:

De fem øverste på listen, markert i blått, er de kvalifiserte ekvipasjene til NM. Monica Tegler   er reserve.

Østfold gjeterhundlag
Fra sauesank