ÅRSMØTE 2015

Årsmøtet fant i år som i fjor sted på Peppes Pizza i Askim.  Styret hadde et møte før årsmøtet startet. Totalt 13 medlemmer møtte frem. Årsberetningen ble gått igennom med noen bemerkninger fra de frammøtte. Østfold har fått godkjent 14 hunder i løpet av året som har gått, og det har blitt avholdt 6 prøver fordelt på 10 klasser og rundt 130 deltagere. Det har vært en økning på 24 antall startende i klasse 1 sammenlignet med i fjor, mens det i klasse 2 og klasse 3 har vært en nedgang på antall startende med henholdvis 10 og 26 stykker. Dette kan forklares med at det har blitt avholdt en mindre klasse 3 prøve i år enn i fjor. Østfold gjorde det sterkt i NM i fjor, og fikk økt kvoten fra 4 til 5 ekvipasjer i årets NM. Østfold var også representert med deltager under EM og VM. Man kan lese mer om de ulike prøvene og mesterskapene under fanen Siste nytt 2014.  Østfold har en deltager med på landslaget 2015, og i år konkurreres det i EM og Nordisk Mesterskap i Danmark.

Det har vært oppstart av instruktørkurs v/Linda Ulvedalen med totalt 6 deltagere fra Østfold. Kurset går over 3 moduler og fortsetter utover 2015 med ny samling.
I tillegg har ØSG arrangert kadaversøkkurs i vår.
Regnskap ble gjennomgått og godkjent, og nytt styre ble valgt inn. Styret ble konstituert den 5 februar.
Østfold sau og geit har fra sentralt hold fått forespørsel om å opprette gjeterhundkontakt for fylket, og de har valgt Vidar Tangeland som dette.
Etter sakene var gjennomgått ble det servert pizza til alle frammøtte, og folk diskuterte hund og sau.