ÅRSMØTE 2018

Østfold gjeterhundlag hadde tradisjonen tro årsmøte på Peppes Pizza i Askim den 18. januar. Som i fjor møtte det totalt 12 stykker, av disse var 11 stemmeberettiget.

Arild Johansen ble valgt til møteleder. ØGL har hatt 31 medlemmer i 2017, en økning på 4 medlemmer fra 2016. I 2017 fikk Østfold 10 nye hunder med godkjent bruksprov. Det ble avholdt totalt 22 gjeterhundprøver, 24 hvis man inkluderer landsprøvesamarbeidet med Akershus og Vestfold, og 4 fellestreninger. Det ble fortalt litt om ulike arrangement som ØGL har arrangert/deltatt på i året som har gått, som høstmøte med ØSG, NM, FM, julemarked på Tomb mm. Kvelden ble avsluttet med pizza, brus, milkshake og god stemning.

Det ble valgt inn nytt styre og styret 2018 består av:

Styreleder:
Åse Risberg

Styremedlemmer:
Monica Tegler
Maria Tveiten Geber
Ole Martin Isebakke
Torunn Osen

Varamedlemmer:
Linda Karlsen
Monica Anstensen

Kontaktinformasjon til det nye styret finner du her.