Årsmøte 2024

Den 23. januar ble det avholdt årsmøte på Peppes Pizza i Askim. Totalt møtte 7 medlemmer. Petter ble valgt til møteleder, Monica til referent, og Tonje og Linda ble valgt til å underskrive protokollen. Årsberetningen ble lest opp med en kommentar med ønske om at det skulle komme fram hvilke verv styremedlemmene hadde innehatt. Regnskapet ble lagt fram uten innvendinger, og årskontigenten for 2025 ble stående til 250 kr. Styret består av samme medlemmer i 2024 som foregående år.

På innkomne saker la Petter fram at han har tatt initiativ til samarbeid med Akershus som å arrangere Norsk nurseryfinale. Tanken er at fylkene arrangere annen hvert år. Begrunnelse er at lagets medlemmer skal slippe å reise helt til Hedmark/Oppland, som er sonen NSG har satt for Østfolds innbyggere. Det kom ingen innvendinger, og Petter vil jobbe videre med å få på plass en skriftlig avtale.
Petter fremmet også forslag om at NM uttaksreglene baseres på rangering i Norgesserien med den begrunnelsen av de hundene som ligger best an til å komme på landslaget er de som må på NM. FM vil da ikke telle med i NM uttaket. Det var ingen innvendinger på forslaget og dette ble innført i perioden 2024-2026.