PRØVEREGLEMENT ØGL

Høsten nærmer seg og nå braker det snart for alvor løs med uttaksprøver til NM, landsprøver og andre store gjeterhundarrangementer. Østfold gjeterhundlag skal i oktober arrangere landsprøve i samarbeid med Akershus og Vestfold. Prøvefelt og område legger til rette for at dette skal bli riktig bra så vi gleder oss veldig og skal jobbe hardt for at det skal bli et flott arrangement!
Informasjon om prøvedatoer/påmelding for ØGLs prøver finner du på NGSs terminliste eller her.

Styret i ØGL ønsker at alle gjeterhundprøver og treninger skal være sosiale og hyggelige arrangementer for alle som er tilstede. Dessverre har vi tidligere opplevd episoder med uakseptabel og uønsket adferd og vi kommer derfor med en liten oppfriskning av retningslinjer og reglement slik at vi alle blir mer bevisste på hvordan vi opptrer og oppfører oss. Alle prøver i regi av ØGL følger retningslinjene under. Deltakere og tilskuere som er til stede på prøver og ikke forholder seg til disse vil bli gjort oppmerksom på at retningslinjene skal følges. Vi oppfordrer alle å utvise sportslig oppførsel på prøvene slik at de blir flotte arrangementer vi som gjeterhundentusiaster kan være stolte av både sportslig og sosialt!

 

To gjeterhundlegender og konkurrenter. Glyn Jones fra Wales og Dennis Birchall fra Irland.

Retningslinjene under i rødt er sakset direkte fra NSG sitt prøvereglement for gjeterhundprøver. Teksten i sort er kommentarer og tolkninger av ISDS sitt prøvereglement skrevet av Sue Main (oversatt til norsk av ØGL) og som var retningslinjene for EM da det ble arrangert i Norge i 2017.

RESPEKT FOR ARRANGEMENTET

Alle førere er forventet å opprettholde de beste standarder for oppførsel og atferd på prøven. 

Prøven er ikke et sted for banning eller ufin språkbruk. Prøven er heller ikke et sted for dårlig oppførsel eller for å la temperamentet få fritt utløp. Slik oppførsel hjelper ikke hverken hund eller fører.

Gjeterhundprøver skal være et utstillingsvindu for gode gjeterhunder. Når ting ikke går som forventet, forlat banen uten å vise sinne, skuffelse, irritasjon etc. Bestem deg heller for å gå hjem og trene mer slik at du stiller enda bedre forberedt på neste prøve hvis hunden din ikke lever opp til standarden.

Arrangør og dommer vil vurdere innrapportering av forseelser og manglende respektabel oppførsel.

Å kritiserer prøven og arrangørene setter fremtidige arrangementer på spill! Uten disse menneskene som stiller opp for deg ville det ikke blitt noen prøve. Hjelp til i stedet for å kritisere!

RESPEKT FOR DOMMERE

Dommeren kan vise bort fra prøven folk som ikke holder seg til prøvereglene og som nekter å rette seg etter ordrer fra han.

Det er mulighet til å protestere mot prøven, dersom en deltaker meiner han har fått prøven ødelagt ved at utenforliggende forhold har påvirka resultatet negativt. Protesten må settes fram skriftlig til dommeren, straks etter at løpet er avslutta. Dommeren avgjør om en protest skal tas til følge, og dommeren sin beslutning er endelig.

Om en fører har spørsmål om poengutdeling skal arrangøren kontaktes umiddelbart.  Førere eller deres agenter har forbud mot å nærme seg en dommer for å diskutere eller påvirke tildeling av poeng.

Dømming er ikke en svart/hvitt oppgave med på forhånd definerte poeng som trekkes fra ettersom feil gjøres under løpet. Det er ikke alltid enkelt når en avgjørelse ikke kan diskuteres i timevis, men må tas i løpet av sekunder.

Det er kun dommeren som konsentrerer seg om hvert enkelt løp under hele prøven, ikke førerne som kun ser noen hele løp eller deler av løp.

Gjeterhundprøver skal være hyggelige for alle; gamle, unge, nybegynnere og mer erfarne deltakere. Ikke vær uprofesjonell, uvennlig eller aggressiv. Del av din kunnskap, vær høflig og vennlig og fremfor alt utvis sportslig opptreden mot alle som er tilstede.

Dere kan lese mer om prøvereglement og oppførsel på prøver her:

REGLER FOR GJETERHUNDPRØVER- NSG sitt prøvereglement (http://www.nsg.no/getfile.php/13100951-1490110276/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2017.pdf)

Trial Etiquette

‘’Hints and Tips for the Trial Field’’ A brief guide to etiquette, protocol and handling on the trial field. Sue Main.

FYLKESMESTERSKAP I BRUK AV GJETERHUND

Østfold gjeterhundlag arrangerer fylkesmesterskap i bruk av gjeterhund.

Søndag 11.09.2016 samles bønder i Østfold for å kjempe om fylkesmesterskaptittel og NM uttak.

Østfold Gjeterhundlag er fylkets raseklubb for Border Collie og Working Kelpie. Vår hovedoppgave er å legge til rette for utvikling og bruk av gjeterhund i småfehold. Vi arrangerer gjeterhundprøver som vårt viktigste avlsredskap, samt kurs og treninger.

Mange mener at en prøvehund ikke kan måle seg med en arbeidshund. Sannheten er at de beste hundene på prøver også er de beste i praktisk arbeid. En god prøvehund trenger praktisk erfaring, og bønder i Østfold bruker hundene sine i daglig arbeid på egen gård. Østfold har flere bønder som hevder seg i toppen på landsbasis, og internasjonalt. Daglig bruker de mye tid på sau, og hunden er her et viktig verktøy.

Opplev de beste hundene i Østfold, ta turen til fylkesmesterskapet førstkommende søndag 11.09.2016 kl 10 på Tangeland gård.

Fylkesmesterskapet den 11.09.16 i Eidsberg
Nivå: Klasse 1, 2 og 3
Kontaktperson: Hege Angelica Hoel
Påmelding: Kontakt Hege på mail aredhel78@hotmail.com, sms 95281732, eller via fb. Frist for påmelding 9 sept.
Informasjon om prøven: Lukket prøve for Østfold og Akershus. Gjeldende uttaksprøve til NM for Østfold. Regi av ØGL. Sau av rase/blanding av GNS, vill- og pelssau. Det arrangeres to klasse 3 prøver, og dommer er Ole Martin Nyomen. Foregår på Tangeland gård i Eidsberg, adresse Trygve Gulbranssensvei 185, 1880 Eidsberg. Starter kl. 10:00, klasse 3 går først. Skiltet parkering.

FYLKESMESTERSKAPET 2015

Årets fylkesmesterskap var det Akershus som stod for, og det ble avholdt 15 august. Det skulle egentlig arrangeres i Enebakkneset på Melnes gård, men av praktiske årsaker lot det seg ikke gjøre, og etter forespørsel fra Akershus gjeterhundnemnd ble det bestemt å ha det på Tangeland gård i Eidsberg i stedet for. Akershus skulle stå for arrangementet men altså låne sau og bane av Vidar. Det er ofte mange forberedelser i forkant av arrangering av prøver, og etter et par dager med intens innsats med kjøring av beitepusser, flytting av søyer og lam, kjøring av grinder og vanntank var man klar for prøve.

bilde-23

Banen under forberedelsene – kryssdrivet måles opp

Det var strålende sol og varmt hele dagen. Det ble satt ut vann til sauene, og både utsetterkveet og oppsamlingskveet var plassert i skyggen blant trærne slik at sauen hadde det svalt. Det var varmt for hundene, og det var derfor satt fram ekstra vanntrau som de kunne bade og kjøle seg ned i etter endt løp. Oslo Hundeskole hadde lånt oss en vanntank for anledningen. Dommer var Egil Lomsdalen.

Beitepusser FM

Beitepussing i solnedgang før prøven

Deltageren stod oppe på en høyde og sendte hunden over jordet, og måtte gå ned en bratt bakke for å komme til delingsringen. For klasse 2 og 1 var startpinnen plassert nede på flatmark. Prøven ble holdt på et ravinejorde, ikke ulikt hva som er vanlig beite i Østfoldtraktene, og det var en utfordrende bane, spesielt hentet viste seg å være vanskelig. Noen av deltagerne uttrykte bekymring for dette, men arrangørene mente at et slikt nivå må en regne med på et fylkesmesterskap, som i tillegg er uttaksprøve for deltagelse på NM for begge fylker. Hentet var ca. 250 meter med skrått inndriv, og sikten var delvis hindret av et stort tre midt på banen. Jordet var kupert, og tidvis mistet man hunden ut av synet. Fradrivet var ca. 140 m, kryssdrivet ca. 150 m, og det var både singling og deling. I Storbrittania er det ikke uvanlig å benytte seg av sauehenger som kve, dette er for å gjøre momentet mer praktisk og arbeidsrelatert, og slik valgte man også å gjøre det på årets fylkesmesterskap. Det skal gjøres oppmerksom på at sauene er vant med å gå på henger så dette var ikke noe ukjent og nytt for dem.
Østfolddeltagerne gikk først, og Akershus etterpå. Det viste seg at forholdene endret seg utover dagen, og det ble lettere å få sauene igjennom både bane og kve for de som gikk i pulje 2 etter at sauene ble kjørt tilbake. Dommeren påpekte også dette etter prøven.

Klasse 3
I klasse 3 stilte Østfold med 10 hunder fordelt på 5 deltagere. Monica gikk med Izi og Mayra, Vidar med Nel, Lynn, Tiili og Buck, Petter med Sam, Torunn med Hippi og Alexander med Glen og Dusty.
Alexander og Dusty ble årets fylkesmestere fra Østfold med 90 poeng av 110 mulige, etterfulgt av Vidar og Lynn med 74 p, Alexander og Glen og Vidar og Nel med 73 p, Buck og Vidar med 71 p, Monica og Mayra med 69 p og 61 p med Izi, Petter og Sam med 59 p, Tiili og Vidar med 24 p og Torunn og Hippi med 23 p.
Buck gikk dagens sterkeste driv av Østfoldhundene med 26 p, med Dusty og Nel hakk i hel. Sam gikk den beste utgangen med 20 p, og Mayra og Buck var de som fikk full betalt på løsingen med 10 p. Buck gikk det beste inndrivet til 17 p, tett etterfulgt av Dusty og Glen. Delingen var ganske jevn der Izi og Buck fikk 10 poeng, og de fleste andre fikk 9 poeng. Lynn og Izi fikk 10 poeng på kve, Buck og Hippi gikk her ut på tid. På singlingen fikk Dusty 10 poeng etterfulgt av Nel, Mayra og Izi på 8 p, mens både Sam og Glen gikk her ut på tid.
Årets fylkesmester for Akershus, og vinner av prøven, ble Geir Marring med Tess. De gikk til 94 p.

image-5

Petter Andersen

Klasse 2
I klasse 2 stilte Petter Andersen med Sweep fra Østfold sammen med 4 andre fra Akershus. Han gikk inn til en 2 plass med 54 poeng, bare 3 poeng bak vinneren Trine Røykaas fra Akershus med hunden Luke. Sweep hadde et veldig fint driv. Akershus hadde skaffet flotte premier i form at sitteunderlag til de 3 beste i hver klasse.

Klasse 1
I klasse 1 stilte det totalt 9 deltagere, av disse var 4 fra Østfold. Vinner ble Linda Karlsen med hunden Kiæråsens Zelda (NO47008/10). Zelda gikk jevnt over en fin prøve, god utgang og fint driv.  Dette var Lindas første gjeterhundprøve, og hun gjorde en flott innsats. Zelda gikk til 74 poeng av 90 mulige, og ble også godkjent gjeterhund.
Zelda er etter Torunn Osen sin Tunevannets Beyla og Bamse til Roy Eftedal.

image

Kiæråsens Zelda (Beyla x Bamse). (Foto: Linda Karlsen)

Monica og Yes (bildet er lånt fra fb)

Monica og Yes (bildet er lånt fra fb)

På 2. plass kom Monica Tegler med sin unghund Yes
(NO50510/14). De fikk 69 poeng. Yes er 11 måneder og etter Monicas tidligere hund Tinka og Jan Briskebys Boss (Arja-Maico).

VI gratulerer Østfolds nye godkjente gjeterhunder:
NO47008/10 Kiæråsens Zelda
NO50510/14 Yes

Vi gratulerer Alexander og Dusty som årets fylkesmestere i Østfold.

Øvrige resultatene fra prøven kan du se her.