UTTAKSPRØVER FOR NM 2019

Styret inviterer medlemmer som skal gå uttaksprøver til et styremøte vedrørende hvilke prøver som skal telle i uttaket til NM i år.

Dato: 27.03.19, kl. 19:00. UTSATT da terminlisten ikke foreligger hos NSG)

NY DATO: 02.04.19, kl. 19:00
 

Sted: Hos Åse Risberg

Adr: Skaltorpveien 271, 1880 Eidsberg

Vel møtt!

 

 • Informasjon om kommende gjeterhundprøver finner dere under siden «Kommende prøver» som ligger under Gjeterhundprøver. Gjør oppmerksom på at denne siden oppdateres når informasjon mottas fra gjeterhundkontakten i fylket.
  Dere kan også sjekke terminlisten på NSG sin hjemmeside som til enhver tid skal være oppdatert.
Please follow and like us:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ØGL 2019

Husk å ha betalt medlemskontigenten til både ØGL og NSG.

Sted:           Peppes Pizza, Askim.
Tidspunkt:  Tirsdag 29. Januar 2019, kl. 19:00.

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det skal avholdes årsmøte i ØGL hvert år innen 31. januar. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Alle saker fremmet for årsmøtet skal ha vært styrebehandlet. Årsmøtet skal bare behandle saker som står på sakslisten.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  – valg av møteleder
  – valg av referent
  – valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning for 2018
 2. Regnskap for 2018
 3. Fastsette kontingent for 2020
 4. Innkomne saker
 5. Valg av styre:
  – styreleder
  – 2 styremedlemmer
  – 2 varamedlemmer
  – 2 til valgkomité

Forslag til saker sendes til: e-post: kontakt@ogl.no

Forslag til valgkomiteen sendes til: Arild Johansen
epost: sankerenmcwell@hotmail.no

NB! VI GJØR OPPMEKSOM PÅ AT FOR Å HA STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET MÅ KONTIGENTEN VÆRE BETALT TIL BÅDE ØGL OG NSG (jf. vedtektene til fylkes-/lokallag).

Er du allerede medlem vil du motta betalingspåminnelse fra både ØGL og NSG.
Er du ikke medlem fra før kan du melde deg inn i NSG her. I Østfold kan du velge mellom å melde deg inn i NSG via ØSG (Østfold sau og geit), eller TOS (Trømborg og omegn).

ØGL MEDLEMSKONTIGENT FOR 2019: 300 KR, til konto 1594 11 24019.
For å kunne stemme på årsmøtet må innbetaling av medlemskontingent være innbetalt og registrert på lagets konto 2 virkedager før møtet. Ved senere betaling enn det, bes det om at kvittering tas med.

Velkommen!

Mvh styret i Østfold gjeterhundlag

 

Please follow and like us:

FYLKESMESTERSKAPET 2018

Den 25. august arrangerte ØGL fylkesmesterskapet for gjeterhunder i Aremark. Det var deltagere i alle 3 klasser.
Det sendes en ekstra takk til dommer Ole Martin Nymoen og utsetter Johanna Johansson samt Andreas Eklund som stilte sau, bane og gapahuk til disposisjon. Prøven bestod av en utfordrende bane med alle momenter og det ble brukt flokker på 4 dyr. Til lunsj var det hyggelig felles grilling i gapahuken til Andreas med enkel grillmat, samt kake og kaffe. Selv om det kun kåres fylkesmester i klasse 3, premieres det vinnere i alle klasser

Tilsammen stilte det i:
Klasse 3: 20 hunder
Klasse 2: 7 hunder
Klasse 1: 2 hunder

Bildet kan inneholde: 1 person, smiler, hund, utendørs og natur

Tone og Baloo (bildet er hentet fra fb)

Klasse 1 og 2
I klasse 1 ble vinneren Steffen Pettersen fra Akershus med Zizz på 71 poeng. Fra Østfold stilte Tone Heidenberg med Baloo, men dessverre ble det ikke godkjent bruksprov denne dagen.Det kom derimot på distriktsprøven som ble avholdt samme sted dagen etter med 60 poeng til Tone og Baloo.
Vi gratulerer!

I klasse 2 stilte det 5 hunder fra Østfold, vinner ble Petter Andersen med Magic på 93 poeng. Også de øvrige østfoldekvipasjene i denne klassen, Åse Risberg med Catch (79 poeng), Trude Ræstad Pedersen med Twister (74 poeng) og Torun Osen med Croz (61 poeng), oppnådde godkjent klasse 2. Vi gratulerer!

Klasse 3
I klasse 3 ble vinner og fylkesmester 2018 Petter Andersen med Lapp med imponerende 106 poeng.Monica Tegler med Izi på 103 poeng kom på andreplass og Andreas Eklund med Fyhrs Joy var tredje beste ekvipasje med 99 poeng. Godt jobbet på en krevende bane. Vi gratulerer!

Til info, neste uttaksprøver til NM:
Førstkommende uttaksprøve til NM er 20. september, hos Torunn Osen i Fredrikstad.
Siste uttakprøver er LP i Lier 29. + 30. september. For påmelding og info vedrørende disse prøvene kontakt Monica Tegler, kontaktinfo finner du her.

Please follow and like us:

ÅRSMØTE 2018

Østfold gjeterhundlag hadde tradisjonen tro årsmøte på Peppes Pizza i Askim den 18. januar. Som i fjor møtte det totalt 12 stykker, av disse var 11 stemmeberettiget.

Arild Johansen ble valgt til møteleder. ØGL har hatt 31 medlemmer i 2017, en økning på 4 medlemmer fra 2016. I 2017 fikk Østfold 10 nye hunder med godkjent bruksprov. Det ble avholdt totalt 22 gjeterhundprøver, 24 hvis man inkluderer landsprøvesamarbeidet med Akershus og Vestfold, og 4 fellestreninger. Det ble fortalt litt om ulike arrangement som ØGL har arrangert/deltatt på i året som har gått, som høstmøte med ØSG, NM, FM, julemarked på Tomb mm. Kvelden ble avsluttet med pizza, brus, milkshake og god stemning.

Det ble valgt inn nytt styre og styret 2018 består av:

Styreleder:
Åse Risberg

Styremedlemmer:
Monica Tegler
Maria Tveiten Geber
Ole Martin Isebakke
Torunn Osen

Varamedlemmer:
Linda Karlsen
Monica Anstensen

Kontaktinformasjon til det nye styret finner du her.

Please follow and like us:

HØSTMØTE MED ØSTFOLD SAU OG GEIT

ØSG arrangerer årlig et medlemsmøte i august, og ønsket i år å samarbeide med oss i ØGL om tema på høstmøtet. Temaet som ble valgt var «Gjeterhund i praktisk arbeid», der det ble lagt opp til en framvisning med border collie i arbeid med sau. Vidar Tangeland hadde stilt sin gård og sine dyr til disposisjon, og det var godt oppmøte på Tangeland gård i Eidsberg denne fine høstdagen. Instruktør Monica Tegler fra Sarpsborg og sauebonde Torunn Osen fra Gressvik stod for selve framvisningen.

Monica Tegler fra ØGL viste med sine border collier forskjellige momenter der man har nytte av gjeterhund i praktisk arbeid med sau i hverdagen. Det ble vist hvordan sauene ble samlet i flokk på jordet og hentet inn. Det ble bl.a vist hvordan hunden kan styre flokken i en bestemt retning, hvordan man bruker hunden til å skille av dyr i flokken, og hvordan man får de på henger /inn i kve, og hvordan man løser utfordringer som oppstår underveis. Torunn forklarte hvordan de ulike momentene var relatert til praktisk hverdagsarbeid ettersom Monica viste fram. Tonen var lett og det var lagt opp til en fleksibel framvisning der spørsmål kunne stilles fra de frammøtte mens framvisningen pågikk. Dette var en vellykket måte å tilpasse det som ble vist fram etter ønsker som dukket opp underveis.

Flere gjeterhunder stod klare til å hjelpe til med jobb

Flere gjeterhunder stod klare til å hjelpe til med jobb

Mat må man ha

Ikke noe å si på humøret til leder Rune Sandklev og sekretær Maria Tveiten fra ØSG

Etter framvisningen bød ØSG på pølser og drikke over bålpanna, og kvelden endte med et hyggelig sosialt samvær og valpetreff for framtidens gjeterhunder.
Vi ønsker å takke ØSG for godt samarbeid under høstmøtet.

Please follow and like us:

FM 2017 – FYLKESMESTER BLE TIILI OG VIDAR

Den 20. august arrangerte ØGL fylkesmesterskapet for gjeterhunder på Tangeland gård i Eidsberg. Det var deltagere i alle 3 klasser, prøven var lukket for deltagere fra Østfold i klasse 3 med unntak av hjelpemannskaper, mens den var åpen for øvrige deltagere i klasse 1 og 2. Det sendes en ekstra takk til dommer Sissel Modin, utsettere Gard og Jane Kristiansen, Bjørnar Rones og Ole Martin Isebakke som stilte opp og hjalp til i kveet og Vidar Tangeland som stilte med sau og områder. Prøven bestod av alle momenter, det ble brukt flokker på 5 dyr. Som vanlig ble det servert enkel varmmat fra bålpannen, samt kake og drikke. Det var satt opp telt i tilfelle regn, men været holdt seg bra. Selv om det kun kåres fylkesmester i klasse 3, avholdes og premieres det vinnere i alle klasser. Det var folk som hadde tatt turen for å se på dagens arrangement, det er alltid hyggelig, og det var også plass til et lite valpetreff på gresset.

Tilsammen stilte det i:
Klasse 3: 16 hunder
Klasse 2: 4 hunder
Klasse 1: 9 hunder

Klasse 3 – fylkesmester ble Vidar Tangeland med Tiili
I klasse 3 stilte det 16 hunder fordelt på 8 deltagere til start, hvorav 13 av disse hundene kom fra Østfold. Som takk for hjelpen fikk også utsetterne stille til start med sine hunder som utgjorde de siste 3. Hentet var ca. 400 meter, og kryssdrivet var omtrent det samme.

Vinner ble Vidar Tangeland med hunden Tiili. Tiili er 5 år gammel og etter Serge van der Zweep sin Gary x Bess. I fjorårets FM kom Tiili på andreplass kun 1 poeng bak Izi, mens i år trakk hun det lengste strået og vant med 100 poeng. Hun gikk et jevnt, godt løp uten noen store feil. Andreplassen fikk 97 poeng og tredjeplassen 94 poeng. Alle poengsummer kan ses på NSGs terminliste.

Fra venstre: Monica Tegler med Izi (3. plass, kl. 3), Vidar Tangeland med Tiili (1. plass-fylkesmester) og Åse Risberg med Sam og søte Luca (1. plass, klasse 1)

Klasse 1 og 2
I klasse 1 stilte det 3 hunder fra Østfold. Vinner ble Åse Risberg fra Eidsberg med hunden Sam. Dette var deres første gjeterhundprøve sammen, og i tillegg til å vinne oppnådde de også godkjent brukshundprov med en en poengsum på 87. Tonje Haug fra Askim med hunden Del kom på tredjeplass med 66 poeng, og fikk også godkjent bruksprov.
I klasse 2 stilte det ingen hunder fra Østfold, vinner ble Anne Buer fra Akershus med hunden Bet.

Vi gratulerer årets fylkesmester:
NL 321809 Tiili og Vidar Tangeland

Vi gratulerer også Østfolds nye godkjente gjeterhunder:
V1547/2013 Sam og Åse Risberg
(reg.nr) Del og Tonje Haug

Please follow and like us:

GIN VANT VM OG BLE VERDENS BESTE GJETERHUND

I lille Hoogwoud i nord-Nederland ble det avholdt VM i bruk av gjeterhunder helgen 13.-17. juli, det som kalles World Trial på engelsk. World Trial arrangeres hvert 3. år, og det er første gang det avholdes utenfor Storbrittannias grenser. Sist gang var i Tain i Skottland i 2014 (det kan man lese mer om her). Seieren var det Jaran Knive fra Buskerud med hunden Gin som stakk av med, og Gin – hun er født i Østfold.

Blant verdens beste handlere
Land fra hele verden stilte til start, for første gang kunne man oppleve deltagere fra Japan og Israel, og kvalifiseringsrundene foregikk torsdag og fredag på 3 ulike baner. De 7 beste fra hver bane gikk så videre til semifinalen på lørdag, og de 16 beste fra semifinalen gikk videre til finalen på søndag.

Gin og Jaran gikk seirende ut av VM i 2017.

Fire nordmenn klarte bragden å kvalifisere seg til finalen, blant disse var Jaran Knive fra Buskerud med hunden Gin, som er 3 år og 9 mnd gammel. Jaran er en av Norges beste, og mest kjente, handlere og har vunnet EM, Nordisk og NM opptil flere ganger. De konkurrerte mot verdens beste handlere, deriblant nederlandske Serge van der Zweep med hunden Gary som er regjerende EM-mester, og Kevin Evans fra Wales som tidligere har vunnet International Supreme Championship 2 ganger (Storbrittanias største konkurranse). Konkurransen var tett, i tillegg til dommerpoengene fra løpet, deles det også ut merittpoeng, altså at hver dommer gir 1 poeng til den hunden de liker minst, og 16 til den de liker best. Jaran fikk høyest merittpoeng fra 2 av 4 dommere, mens Kevin og Serge fikk høyest merittpoeng av en dommer hver.
De fikk altså både høyest merittpoeng + beste dommerpoeng som resulterte i at Jaran og Gin vant og ble verdensmestere.

Jaran og Gin på toppen av podiet, med walisiske Kevin Evans og Ace på andreplass og nederlandske Serge van der Zweep og Gary på tredjeplass.

Gin er fra Østfold – oppdretter er Vidar Tangeland
Det er første gang noen utenfor Storbrittania vinner VM, noe som både sier mye om kulturen og nivået på de fra Storbritannia, men som også sier mye om nivået til Gin og Jaran. Da er det ekstra morsomt for oss i Østfold at Gin faktisk kommer herfra.
Oppdretteren til Gin – nå verdens beste gjeterhund – er Vidar Tangeland fra Eidsberg. Vidar har i mange år vært en kjent profil i gjeterhundmiljøet i Østfold, og eier Floss som er Gins mor. Floss ble parret med Jaran sin kjente hund Maico, og i dette kullet så altså lille Gin dagens lys en oktoberdag i 2013.

2016: Gin vant også European Nursery, mens 2. plassen gikk til Kevin Evans med Ross , og 3. plassen gikk til Karin Mattsson med Roy.

Fram til hun var 7 måneder gammel bodde Gin på Tangeland gård hos undertegnede. Valpetiden ble brukt til sosialisering, miljøtrening og lek, og da hun var treningsklar på sau tok Jaran henne i mot og startet å trene henne. Gin viste seg tidlig å være en hund som Jaran ville satse på, den gangen sa Jaran at hun hadde fine utganger, var avbalansert og ga seg aldri. Hun elsket å parrere sau, var lydhør og stilig, og han trodde hun kom til å bli en god finalehund. Det fikk han helt rett i, og de vant både Nordisk Nursery i 2015 og Europeisk Nursery i 2016.


Finaleløpet var nærmest perfekt
Finaleløpet inneholder dobbelthent og sortering, der det skal hentes to flokker á 10 dyr. Jaran og Gin hadde fått startnummer 3. Det var tåkete på morgenen, og vanskelig å se hvor sauene var satt ut. Første hentet var over 700 m unna, det andre over 500 m unna.

Klare for start

Jaran selv har uttalt at han var nervøs i den innledende runden og semifinalen, men veldig rolig da han skulle ut og gå finaleløpet sitt. Gin hadde på dette tidspunktet kun gjort dobbelthent en gang tidligere, nemlig helgen før da han stilte i Dutch open-konkurransen og kom på 2. plass. Han var derfor ikke helt sikker på hvordan hun ville gjøre dette, men Gin hentet begge flokker fint, inndrivet gikk på en rett snor inn, drivet var spot on på linja og sauene gikk rolig i et jevnt, tempo og i en tett, fin flokk hele veien.

Port 2 – Fradrivet

Port 3 – Kryssdrivet, treffer porten også her perfekt

I sorteringen hadde sauene sterkt trekk mot høyre, og Jaran sa at dette var det eneste tidpunktet i løpet der han kjente at han ble litt nervøs. Gin jobbet godt uten å gjøre noe feil, så når de første sauene først var sortert ut, så vi at dette kom til å gå den rette veien, og resten av sorteringen gikk knirkefritt.

Sorteringen er i gang – trekket er mot høyre, dvs. bak Gin.

Gin stopper sauen med rødt halstørkle fra å gå ut av sorteringsringen.

En sau til uten halstørkle som skal sorteres ut før de kan gå videre til kveet.

Sauene gikk fint inn i kveet, og bildet av en hoppende glad Jaran i det porten går igjen har nærmest blitt ikonisk i gjeterhundverden allerede. Det tok ikke lang tid før det begynte å dukke opp statusoppdateringer på sosiale medier fra gjeterhundfolk i verdenseliten om at dette var et fantastisk kvalitetsløp. Gins løp var en fantastisk prestasjon, og Østfold gjeterhundlag gratulerer de nybakte verdensmestrene Gin og Jaran og oppdretter Vidar Tangeland.

Dette bildet av en lykkelig Jaran ble både fotografert og delt mange ganger på sosiale medier.

Bilder av Gin fra da hun bodde i Østfold:

Gin 6 uker gammel

Gin og søster Huffy ute på sosialiseringstur

Gin viser gjeterinnstinkter – februar 2014

Gin sjarmerte alle med sine parabolører

Gin sin første gang på sau – februar 2014

Please follow and like us:

UTTAKSPRØVER FOR NM 2017

Styret i Østfold gjeterhundlag har vedtatt følgende prøver som uttaksprøver til NM i 2017:

05.08.17 DP Aremark (lørdag) (klikk link for påmelding)
Kontaktperson: Petter Andersen
Første start kl: 10
Annen info: Lukket uttaksprøve for Østfold. De 5 beste får prøve seg i en uhøytidelig dobbelhentfinale. Dommer: Ann Blomkvist

19.08.17 DP Eidsberg (lørdag)( klikk link for påmelding)
Kontaktperson: Hege Angelica Hoel
Annen info: Prøven er åpen for deltagere utenfor Østfold. Dommer: Sissel Modin.

20.08.17 FM Eidsberg (søndag) (klikk link for påmelding)
Kontaktperson: Hege Angelica Hoel
Annen info: Klasse 3 er en lukket prøve for Øsfold. Klasse 1 og 2 er åpen for deltagere utenfor fylket. Dommer: Sissel Modin.

03.09.17 DP Rakkestad (søndag) (klikk link for påmelding)
Kontaktperson: Hege Angelica Hoel
Annen info: Lukket prøve for Østfold.

12.09.17 DP Fredrikstad (tirsdag) (klikk link for påmelding)
Kontaktperson: Monica Tegler
Annen info: Kveldsprøve. Lukket prøve for Østfold.

For mer informasjon om hver enkelt prøve klikk her eller ta kontakt med oppført kontaktperson.

Alle prøvene ligger ute på NSG sin terminliste.

Det gjøres oppmerksom på at for å kunne delta på NM, samt bli fylkesmester, må man være bosatt i Østfold og ha betalt medlemsavgift til ØGL innen dato for første uttaksprøve. Er betalingen registrert senere enn 5. august vil man ikke kunne delta i uttaket til NM.

Please follow and like us:

Møte vedrørende uttaksprøver til NM

Møte er satt til: TORSDAG 30. MARS, kl. 20:00
Sted: Tangeland gård, Eidsberg.

Styret tar ut hvilke uttaksprøver som skal gjelde for kvalifisering til NM 2017.

Før styret tar sin endelige beslutning, er medlemmene i ØGL som skal være med å gå uttaksprøvene velkomne til å delta på møtet, og komme med innspill og ønsker.

Påmelding på gjeterhundlagets facebookside for medlemmer

 

Please follow and like us:

NM 2016 – LIER, BUSKERUD

Den 7-9. oktober fant årets norgesmesterskap sted i Lier, på Sjåstad gård hos Jon Sand, så reiseveien var ikke så lang for østfoldingene denne gangen. Østfold hadde 4 plasser som startet jevnt fordelt på de to første innledningsrundene fredag og lørdag. Buskerud hadde ordnet med arrangement der folk fikk se saueklipping, barna fikk hilse på og kose med dyra, og de voksne kunne se på bl.a. Knarrhult og Royal Canin sine utstillinger. Været var fint hele helgen, og de som ønsket å betale litt ekstra var sikret sitteplass på tribune eller under telt, og det ble servert mat både i kiosk og på vaffelkarusellen.

Sauen som ble brukt var av typen norsk hvit. 45 deltagere var i ilden på fredag og nye 45 deltagere på lørdag. De 8 beste fra hver dag gikk videre til finalen. Fra Østfold gikk Petter Andersen med Sam og Monica Tegler med Izi på fredag.

Monica og Izi
Monica startet som nr. 8 med sin hund Izi som også er fylkesmester i Østfold. De gikk en klokkeren utgang til full pott 40 poeng og en meget god løsing til hele 19 poeng. Izi hadde fint tak på sauene og sauene gikk på en fin linje på inndrivet til hele 35 poeng av 40 mulige på inndrivet. På drivet var de av linja på krysset, men gikk et bra driv og fikk kun 8 poeng trekk totalt og halet inn 52 poeng. Både delingen og kveet gikk perfekt og de fikk full pott på begge momenter. Det siste momentet som er singlingen gikk dessverre ikke som Monica hadde ønsket, og alle poengene forsvant og de fikk bare 2 av 20 poeng. Likevel klarte de å få hele 188 poeng totalt, og havnet på 9. plass i den innledende runden, kun 1 poeng unna finaleplass. Det var et meget bra løp av Monica og Izi, og det er lov å si at det var litt surt å bare være 1 poeng unna finaleplassen.

Petter og Sam
Petter og Sam var startnummer 28. Sam var litt for vid i starten av utgangen, løp langs gjerdet og kom fint inn bak sauen til 37 poeng av 40 mulige. Sam løste sauene meget pent, kun 1 poeng trekk fra hver dommer, og hadde et pent, rett inndriv. Nær inndrivingsporten forsøkte sauene å smette utenfor porten, men Sam hentet de inn på linja igjen.  Svingen rundt pålen var litte grann for vid og de fikk 32 poeng  av 40 mulige på inndrivet. Mot port 2 hadde de en rett linje og en tett sving rundt porten før kryssdrivet. Etter halve kryssdrivet lå de litt nedenfor på linja, men hentet seg inn mot port 3, en av sauene holdt på å smette utenfor portåpningen, men Sam styrte fint opp og klarte å få alle sauene igjennom. De fikk 53 poeng på kryssdrivet, kun 7 poeng trekk. Delingen gikk meget bra, og de fikk 19 poeng. Kveet viste seg å by på utfordringer for svært mange av deltagerne, og mange gikk ut på tid her. Sauene ville ikke inn i kveet, og ofte endte man opp med at de løp rundt kveet i stedet for. Mange brukte også hunden aktivt mot kveet, og det viste seg at de som var flinkere til å bruke seg selv mens de  lot hunden ligge rolig, samt tok seg god tid, lyktes bedre i å få til kveet. Petter og Sam fikk en situasjon der søyene løp rundt kveet noen runder, så klarte han å finne roen og begynte å bruke seg selv mer. Sam lå stille og flyttet seg med ørsmå bevegelser, og sauene gikk inn i kveet. De fikk 5 poeng av 20 mulige. Det siste momentet, singling, gikk meget bra og de fikk 19 poeng. Totalt fikk de 184 poeng, og det var lenge spenning i om de skulle klare å komme til finalen. Til slutt havnet de på en fin 12. plass i den innledende runden.

Vidar og Tiili
På lørdag var Vidar og bartedyret Tiili først ute av østfoldingene med startnummer 12. Hun gikk en fin utgang til 37 av 40 poeng. Litt skjev løsing da hun ikke tok venstre kommando ga 4 poeng trekk og de fikk 16 poeng. Inndrivet gikk pent og sakte innover, men i starten var de utenfor linjen og mistet litt poeng, men derifra og inn gikk det strake veien inn på linja og de fikk 31 av 40 poeng. Svingen ved pålen var tett og fin og drivet gikk i et fint og rolig tempo til 51 av 60 mulige poeng. Delingen gikk perfekt til 20 poeng, men i kveet stampet sauene foran åpningen og ville ikke gå inn. Dessverre gikk de ut på tid her og fikk 0 poeng på kve og dermed også singling. Totalt fikk de 155 poeng og havnet på en 27. plass i den innledende runden.

Petter og Sweep
Sistemann ut var Sweep med startnummer 26. Utgangen var fin med kun 2 poeng trekk. Sweep stoppet fint og løste selv og også her fikk de kun 2 poeng trekk. Inndrivet gikk litt utenfor linjen nær port 1, de treffer porten og det går fint inn til pålen. De fikk 28 av 40 mulige poeng på inndrivet. En litt vid sving rundt pålen, men fint på linjen mot port 2 og etter å ha passert porten fikk de en liten stopp. Kryssdrivet lå litt for høyt på linja den første halvdelen, hentet det inn mot port 3 men bommet på porten og gikk inn til 35 av 60 mulige poeng på drivet. Delingen gikk fint til 18 av 20 poeng, det samme med kveet. Sauene stoppet i kveåpningen slik de hadde også tidligere på dagen, men med litt tålmodighet gikk de tilslutt inn. Singlingen var perfekt med 20 poeng. Totalt fikk de 175 poeng og gikk inn til en 19 plass i den innledende runden.

Poengoversikt på de ulike momentene
Izi:          40 – 19 – 35 – 52 – 20 – 20 – 2 = 188 poeng, 17. plass
Sam:      37 – 18 – 32 – 53 – 19 –  5 – 19 = 184 poeng, 23 plass
Tiili:        37 – 16 – 31 – 51 – 20 – 0 – 0    = 155 poeng , 54 plass
Sweep:  38 – 18 – 28 – 35 – 18 – 18 – 20 = 175 poeng, 78 plass

Antall plasser fylket får tildelt avgjøres av sammenlagt plassering. Østfold fikk en snittplassering på 43, dermed beholder vi 4 plasser i neste års NM.

 

Please follow and like us: