Avlskrav

NSG er raseklubben for Border Collie og Working Kelpie, og gjennom avlsrådet forvalter de interessene til begge gjeterhundrasene.

Følgende krav stilles til hunder som skal i avl:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være friske
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve
  • Begge foreldre skal være øyelyst fri
  • Begge foreldre skal være DNA-testet fri(gjelder f.o.m. juni 2022)

Det er verdt å merke seg at selv om det er mulig å registrere kull i NKK som ikke oppfyller ovennevnte krav, er det kun valper etter foreldre som oppfyller disse, som kan kalles renraset Border Collie og Working Kelpie.

RAS – Rasespesifikk avlsstrategi
NSG har, etter NKK´s ønske, siden 2013 jobbet med å utforme en avlsstrategi for Border Collie – såkalt RAS. Den er nå ferdig utarbeidet og godkjent av både styret i NSG og NKK. RAS er skrevet av forskjellige fagfolk, blant annet veterinærer og fagkyndige. Vidar Tangeland fra Østfold har etter forespørsel fra gjeterhundrådet vært med på å skrive om rasens historie, bakgrunn og utvikling. Vidar innehar mye kunnskap om gjeterhund, og er en ressursperson å regne med sin erfaring, og er i tillegg godkjent dommer. Målet med RAS var å samle den kompetansen som finnes om Border Collie for å gjøre avlsarbeidet enda bedre, og på den måten bevare og videreutvikle rasens gjeterhundegenskaper, og gode helse.

Ønsker du å lese hele dokumentet, klikk på linken her: RAS for Border Collie