BÅNDTVANG OG GJETERHUNDER

 I perioden 1 april – 20 august er det båndtvang i Norge. Det vil si at en hund skal bli holdt i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade små-/storfe og vilt. Mange lurer på om dette også gjelder border collie, og det gjør det. Alle hunder skal holdes i bånd i denne perioden.
Det man kan merke seg er at §9 i Hundeloven gir fritak for bruk av bånd på gjeterhunder som er i arbeidArbeid er blant annet når man bruker gjeterhund til tilsyn av dyr på beite, eller når eieren av dyra har gitt tillatelse til at man bruker hund til å arbeide på sau/geit/ku.