Hva er en Border Collie?

Generelt

En Border Collie kjennetegnes først og fremst ved dens evne til å gjete. Dens innstinkt er først og fremst å samle/hente. Av de gjeterhundrasene vi har, er det så godt som bare Border Collie og Working Kelpie som innehar de opprinnelige egenskapene. Mye av grunnen til dette, er først og fremst at rasen aldri har vært avlet på noe annet enn egenskaper, og ikke eksteriør som mange andre raser.

Rasen har sin opprinnelse i grensetraktene mellom Skottland og England, og derav kommer også navnet Border (grense) Collie. Rasens stamfar anses å være Old Hemp (ISDS nr. 9) som ble født 1893 og oppdretter var Adam Telfer. Det antas at Old Hemp hadde rundt 200 avkom, og de aller fleste Border Collier idag har han som sitt opphav. Mer om historie kan du lese her.

International Sheep Dog Society (ISDS) er moderklubben for Border Collie internasjonalt. Flere klubber over hele verden er tilknyttet ISDS, og drar nytte av å være en del av ISDS sine stamtavler (stud books). Stud books kan bestilles for hvert år via ISDS´s nettbutikk. Ellers kan detaljerte stamtavler bestilles for den enkelte hund på Teun v/d Dools webside bcdb.info.

Man kan skille mellom ISDS Border Collie og FCI Border Collie, hvorav ISDS Border Collie er den ekte som har blitt avlet kun for sine egenskaper i nå over 100 år. FCI Border Collie har samme utgangspunkt som ISDS hundene, men har blitt avlet på kriterier som utseende, og mange av de gode arbeidskvalitetene er forlengs avlet bort.

Engasjerte mennesker, som har meget stor nytte og glede av Border Collien som arbeids-kamerat, har over de siste 100 årene sørget for at egenskapene som er så viktige har blitt bevart og utviklet til den fantastiske hunden vi har idag. Det er vel ingen raser idag som er så flerbruksvennlige som nettopp Border Collien. Vi ser dem vinne konkurranser i lydighet, agility, brukshund m.m. og ikke minst gjeterhundkonkurranser rundt om i hele verden. En godt avlet Border Collie kan vinne en konkurranse i agility på morgenen, og reise hjem og hente 1000 sau på fjellet om kvelden. Denne allsidigheten kommer nettopp av det møysommelige avlsarbeidet som har blitt lagt ned i rasen.

Det viktigste – arbeidshunden

IMG_6878bSom arbeidshund er den utrolig viktig for sauebonden. Mange sauebønder kunne ikke drevet uten hjelp av en eller flere Border Collier. I dagens innsparingssamfunn, hvor alt skal rasjonaliseres og det skal spares inn på bemanning og utstyr, finner man ingen større besparelse enn man finner i en Border Collie. Det heter seg at en godt trent Border Collie sparer ti manns arbeid, og har man brukt hunden i arbeid vet man at dette stemmer. Man vet også hvor viktig det er med en godt avlet hund, les mer om det under anskaffelse.  I denne sammenheng skal man huske på at mange som brenner for rasen og har nytte av den i næring, ser på det som en trussel for sitt levebrød når rasen ødelegges av useriøs avl.

I Norge

Rasen har eksistert i Norge noen tiår nå. Første NM ble arrangert i 1978. Allikevel har vi bare de siste 10 årene sett en utrolig kvalitetsfremgang på hundene her til lands. Økt import av gode hunder fra Storbrittania, kombinert med økt kompetanse på oppdrettere og førere kan nok tillegges mye av æren. I mesterskap i gjeterhund på kontinentet og i skandinavia gjør nordmenn det godt.

Hvert år arrangeres det gjeterhundprøver rundt i hele landet gjennom NSGs lokallag/nemder. NSG er raseklubben for Border Collie og Working Kelpie i Norge, og under NSG er arbeidet organisert i gjeterhundnemder/lag. Landsprøver blir også arrangert og er en del av norgesserien. Hvert år blir også NM arrangert. For mer info om gjeterhund i Norge, ta en titt på NSGs websider.