Anskaffelse av Border Collie

Å skaffe seg en Border Collie er nok litt anderledes enn ved mange andre raser. Det er idag den soleklart mest brukte og avlede gjeterhunden i Norge og ellers i verden. Den er ikke bare i teorien en «gjeterhund», men også i praksis. Den er bondens førstevalg når han trenger en kamerat i sitt arbeid med småfe.

I Norge er det Norsk Sau og Geit som er Border Colliens raseklubb. Dette er logisk da man har gjeterhunden for sauens skyld, og ikke omvendt. Selve registeret føres av NKK. NSG har følgende krav til avlsdyr:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være friske
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve
  • Begge foreldre skal være øyelyst fri
  • Begge foreldre skal være DNA-testet fri

Det heter seg at «en godt trent gjeterhund sparer ti manns arbeid, mens en dårlig trent skaper ti manns arbeid».

Border Colliens intelligens er viden kjent, og også dens atletiske egenskaper, men det aller viktigste er og blir hvordan den jobber med dyr som kan gjetes. I over 100 år har selektiv avl på spesielle egenskaper formet den hunden vi har idag. Det spesielle sammenlignet med andre raser er åpenbart, den har ingen rasestandard på utseende. I alle fall ikke i de kretser som har med ekte Border Collie å gjøre.

En Border Collies rasestandard kan defineres utifra hvordan den jobber som gjeterhund, ikke hvordan den ser ut! Den har ALDRI blitt avlet på utseende!

Korthår, langhår, svart/hvit, tricolor, blå, brun, høy, lav osv. spiller ingen rolle, så lenge den kan utføre jobben på en effektiv måte.

En ekte Border Collie er alltid avlet med gjeteregenskapene som førsteprioritet. Hunder avlet mot andre mål kan kanskje ligne, men er ingen ekte Border Collie. Det er ellers bare trist å se hvordan utstillingsvariantene av rasen ser ut i andre land. Vi har i Norge i dag strenge regler for å kunne stille ut en Border Collie. Man må ha gjennomført to gjeterhundprøver med minimum 90 poeng (av 100) med unntak av internasjonale utstillinger. Det betyr i praksis at det er lite utstilling, da de som oppnår slike poengsummer som oftest er mer opptatt av hundens egenskaper enn utseende.

Mange vil kanskje tenke at en Border Collie er et perfekt kjæledyr, men det er de som regel ikke. De er heller ikke «født» lydige som mange tror. De lærer seg like fort uvaner som det de skulle ha lært. Dessuten er de små aktive terrorister, dvs. de kan være det.

Hva karakteriserer en god oppdretter av Border Collie?

En god oppdretter av Border Collie avler alltid på gjeterhunder, og de har som oftest alltid minimum godkjent gjeterhundprøve. De fleste gode oppdrettere kan ofte vise til gode resultater i høyere klasser (kl. 3). Det utelukker imidlertid ikke at man kan finne en god oppdretter hos sin lokale sauebonde, men en fellesnevner er det som regel alltid, de jobber med sau på en eller annen måte. For å kunne avle gode gjeterhunder, må man først og fremst vite hva man skal se etter av egenskaper. Det gjør man ikke ved å la hunden løpe rundt sauen noen ganger i måneden. Det er også mange individuelle preferanser hos folk, og forskjellige linjer, så det fordrer at kjøper må sette seg inn i linjer og egenskaper for å dekke sine behov best mulig.

En god oppdretter reklamerer aldri med andre egenskaper enn gjeteregenskaper, og aldri, aldri, aldri skal man la seg lokke med «gode familiehunder», «gode agilityhunder», «gode lydighetshunder» osv. Annonser som beskriver hunder med lite gjeterinnstinkt som noe positivt, skal man sky som pesten.

Hos de fleste hunderaser finner man bokstaver foran navnet som beskriver meritter hos hunden. Gjeterhunder har aldri dette som noe kvalitetsstempel. Selv europamestere, norgesmestere osv. i gjeting har ikke forkortelser foran navnet sitt for å beskrive dette. Derimot kan man finne bokstaver som beskriver meritter innenfor lydighet, agility, spor osv., men dette har ingen relevans for om hunden er egnet som gjeterhund, og aller minst avlshund. Så se opp for oppdrettere som bruker meritteringer med bokstaver som salgsargument ;).

En seriøs oppdretter følger ALLTID raseklubben NSGs minimumskrav.

Helse vs. bruksegenskaper?

Det er feil som noen tror at de som avler på gjeteregenskaper ikke bryr seg om helse. Det vil vel være naturlig å tro at ingen er mer avhengig av at hunden ser godt, og ikke faller død om eller på andre måter begrenses av sykdommer, enn bonden. For de fleste småfebønder blir hunden en uvurderlig arbeidskamerat. Fakta er vel heller at de som ikke bruker timesvis med trening for å få en godt fungerende gjeterhund, eller ikke bruker mange penger på å reise rundt på prøver å merittere hundene, går snarveien og ramser opp mange lettvinte tester man kan få utført. Skikkelige oppdrettere har alltid gjeteregenskapene i fokus. De nødvendige helsesjekkene kommer i tillegg.

Helse

Pr. idag finnes det ingen helsekrav på Border Collie i Norge. HD-kravet som var i effekt til 31.12.11 har falt bort.

Selv om rasen er en av de friskeste vi har, så er det flere sykdommer vi må være obs på når vi skal kjøpe en valp.

CEA

Collie Eye Anomaly – Er den sykdommen som har fått mest fokus fordi det er den som har hatt størst påvirkning på rasen i hjemlandene i Storbrittania. Den påvirker hundens syn, og kan variere fra å ikke ha noen betydning, til å gjøre hunden blind. Den påvises i størst grad  når hunden er veldig ung, og kan være vanskelig å påvise når den blir eldre, hvis den har en mild grad. Den er ikke progressiv, slik at hunden vil ikke bli værre med tiden.

Det ble anslått at ca 25% av populasjonen var bærere av genet som gir CEA. Nedarvingen er ressesiv, dvs. at begge foreldre må være bærere av genet for at avkommet skal kunne utvikle sykdommen. Affiserte hunder skal ikke avles på. En gentest utført av Laboklin kan påvise om hunden din er fri, bærer eller affisert av CEA. Hvis begger foreldredyrene er fri kan ikke avkommene få sykdommen. Per 01.06.22 vil det foreligge krav om CEA-test for å registrere valper i NKK.

PRA

Central Progressive Retinal Atrophy (CPRA ofte kalt PRA) – Øyesykdom. Denne sykdommen er progressiv, dvs. at den utvikler seg over tid, og resulterer i at hunden blir blind. Her er ikke arvegangen helt klarlagt enda. Vi venter spent på en DNA-test. ISDS anser denne sykdommen som så sjelden at det ikke blir lagt mye fokus på den. Men den forekommer, så det kan være grei å sjekke opp foreldrene, og om de har gitt noen avkom med denne sykdommen. Avlsdyr bør øyelyses minst en gang i året, og/eller før valpekull.

Epilepsi

Denne sykdommen forekommer dessverre på rasen. Den er heldigvis ikke veldig vanlig. Den ser ut til å ligge mer på noen linjer enn andre. Epilepsi kan være både arvelig og være resultat av annen sykdom/ytre påvirkninger.  Vi har ikke noe register enda som kan vise oss noen oversikt over hunder med sykommen. Her er det viktig å spørre oppdretter hva hun/han kan fortelle om linjene.

HD

Fra 01.01.2012 er det ikke lenger nødvendig med kjent HD-status på foreldrene for å registrere valper etter Border Collie og Working Kelpie.

Dette har vært diskutert heftig, og det er fremdeles endel uenighet i miljøet. Argumentene for å ikke ha kjent status er blant annet, at det i ISDS ikke er noe krav. Store deler av vårt avlsmateriale kommer derfra, og der har det til nå ikke vært ansett som noe problem på rasen. Vi har siden innføringer av HD-røntgen for 25 år siden ikke sett noen nedgang i tilfeller. Så lenge genbassenget ikke er lukket, blir det vanskelig å få noen reduksjon. Det er også store miljøfaktorer som kan være årsak til at en hund får påvist HD, og kan derfor være ødeleggende for rasen hvis man utelukker den og dens linjer fra avl.

I generelle retningslinjer for avl på hunder, heter det seg at man kun skal avle på friske dyr. Hunder som har så alvorlig grad av HD at de er plaget av det, bør uansett ikke brukes i avl. Men det vil nok være hunder med i alle fall HD av svak og moderat grad, som ikke framviser symptomer på halthet eller lignende. (NSG)

Til syvende og sist er det opp til valpekjøper å avgjøre hva h*n stiller som krav. Men man skal huske på, at hvis man ønsker en ekte Border Collie, så må man kjøpe fra oppdrettere av gjeterhunder. Gjør man ikke det, bidrar man til å opprettholde en valpeindustri som er direkte ødeleggende for rasen. Man bør ikke gå langt for å finne gode eksempler på hva som har skjedd når man har glemt hva man skal avle på. Selv om man skal bruke hunden til andre grener som agility, lydighet, bruks og annet, skal man huske på at det er den selektive avlen gjennom 100 år på gjeteregenskaper som har gjort Border Collien til det multitalentet den er idag. 

Inspirert av : http://bordercollie.org/basics/tips.html

Les mer om Border Collie på ISDS – http://www.isds.org.uk/society/index.html

(skrevet av Vidar Tangeland, 2011, oppdatert med helseopplysninger ift. krav 2020)