LITT FRA DYREVELFERDSKURSET 27 JUNI

Den 27 juni ble det gjennomført dyrevelferdskurs i Eidsberg. Vi var heldige med været og fikk strålende sol. Hege Hoel stod for arrangementet, og Monica Tegler var instruktør. Det var 6 påmeldte, og kurset startet med teori ved hjelp av en Power Pointpresentasjon med tilhørende kurshefte. Monica gjennomførte en god og grundig teoribit der det ble tatt opp alt fra saueraser, saueadferd, ansvar- og bondens ståsted, til hva en gjeterhund er og hva det å trene en gjeterhund innebærer. Deltagerne kunne stille spørsmål underveis.

IMG_0522Etter endt teori gikk vi ut, og hver av deltagerne fikk anledning til å prøve en liten runde med gjeting under veiledning fra Monica. De fleste var på nybegynnerstadiet, og det var derfor satt opp en rundkve for anledningen.IMG_0533IMG_0537

IMG_0547

IMG_0548

IMG_0552

IMG_0570

IMG_0571

IMG_0573

IMG_0574

IMG_0586

IMG_0528

Det ble fyrt opp i bålpannen med enkel servering av pølser og kjeks, og mulighet for hundene å løpe fritt og leke i hagen mellom øktene.

IMG_0530

Noen av hundene fant sin egen spaavdeling der de koste seg mens de ventet

Kurset hadde en varighet på ca. 5-6 timer. Etter endt kurs fikk deltagerne med seg signert kursbevis hjem.

PÅMELDING TIL LANDSPRØVE 22 og 23 AUGUST + UTTAKSPRØVER TIL NM

Det nærmer seg påmelding for landsprøvene. Østfold, i samarbeid med Akershus, arrangerer i år en av disse prøvene og det er bestemt at det blir i Eidsberg på Tangeland gård. Siden vi arrangerer LP i år, har vi muligheten til forhåndspåmelding til denne prøven en uke før offisiell åpning for påmelding starter.

Dommer er Ole Martin Nymoen fra Østerdalen. Han har drevet med hund siden 1982, og har vært på landslaget i både gjeting og lydighet. Han har også tidligere vunnet NM i begge disse grenene, i 1994 ble han norgesmester med Tass i gjeting. Han har bred erfaring som dommer og har tidligere dømt NM.

NM-uttak
Uttaksprøver til NM for Østfold i år er som følger:
Landsprøven i Østfold, Eidsberg 22 og 23 aug (påmelding fra 25 juni)
Landsprøven i Buskerud, Eiker 25 og 26 juli (påmelding fra 30 juni)
Fylkesmesterskapet i Akershus, Enebakk (påmelding til Sissel Modin).

OPPDATERING AV REGLER VED ARRANGERING OG DELTAGELSE PÅ GJETERHUNDPRØVER

Grunnet lamming rundt omkring i fylket er det stille på gjeterhundfronten nå på vårparten og forsommeren. Vi benytter anledningen til å informere om følgende:

Dyrevelferdskurs
Gjeterhundlaget har mottatt noen forespørsler angående dyrevelferdskurs, og har derfor besluttet å holde et dyrevelferdskurs i slutten av juni. Mer informasjon om dette finner du under fanen kurs.

Nye regler ved arrangering og deltagelse på gjeterhundprøver
Vi gjør oppmerksom på at det er nye regler rundt arrangering av gjeterhundprøver. Østfold Sau og Geit har vedtatt at dersom noen ønsker å arrangere gjeterhundprøver i året som kommer, må de ta kontakt med gjeterhundkontakten i fylket, Vidar Tangeland, for å få meldt inn prøven til NSG. Kontaktinfo til Vidar finner du her. NSG har også økt prøveavgiften per startende til 60 kr, og arrangør må selv sørge for at dette betales inn til kasserer i ØGL.
Styret i Østfold gjeterhundlag har bestemt at medlemmer i laget vil få en redusert startavgift ved prøver arrangert av laget.

De som ønsker å være med å kjempe om fylkesmestertittelen i Østfold, og/eller deltagelse til NM, må være medlemmer av ØGL. Man er selv ansvarlig for å påse at dette er i orden, og er du usikker på om du har betalt medlemsavgiften, ta kontakt med vår kasserer. Regler for deltagelse rundt FM/NM kan du lese her.

BÅNDTVANG OG GJETERHUNDER

 I perioden 1 april – 20 august er det båndtvang i Norge. Det vil si at en hund skal bli holdt i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade små-/storfe og vilt. Mange lurer på om dette også gjelder border collie, og det gjør det. Alle hunder skal holdes i bånd i denne perioden.
Det man kan merke seg er at §9 i Hundeloven gir fritak for bruk av bånd på gjeterhunder som er i arbeidArbeid er blant annet når man bruker gjeterhund til tilsyn av dyr på beite, eller når eieren av dyra har gitt tillatelse til at man bruker hund til å arbeide på sau/geit/ku.

LANDSPRØVE I ØSTFOLD

Østfold gjeterhundlag har, etter godkjenning fra ØSG, søkt om å holde landsprøve i år. Landsprøvene er en del av Norgesserien, og arrangeres over flere helger i perioden juli-aug, der man forsøker å fordele prøvene på ulike landsdeler i Norge. Prøvenemnda tar stilling til hvem som får innvilget sin søknad, og i år fikk Østfold tildelt landsprøve.

Denne vil arrangeres i samarbeid med Akershus og til dels Buskerud. En egen gruppe vil ta seg av det praktiske rundt arrangementet. Datoen er 22-23 august. Det er greit å legge seg på minnet at deltagere fra Østfold/Akershus vil ha 1. prioritering ved påmelding til denne prøven, og de vil også ha 2. prioritering ved påmelding til de øvrige landsprøvene. Mer informasjon om landsprøven kommer senere.

ÅRSMØTE 2015

Årsmøtet fant i år som i fjor sted på Peppes Pizza i Askim.  Styret hadde et møte før årsmøtet startet. Totalt 13 medlemmer møtte frem. Årsberetningen ble gått igennom med noen bemerkninger fra de frammøtte. Østfold har fått godkjent 14 hunder i løpet av året som har gått, og det har blitt avholdt 6 prøver fordelt på 10 klasser og rundt 130 deltagere. Det har vært en økning på 24 antall startende i klasse 1 sammenlignet med i fjor, mens det i klasse 2 og klasse 3 har vært en nedgang på antall startende med henholdvis 10 og 26 stykker. Dette kan forklares med at det har blitt avholdt en mindre klasse 3 prøve i år enn i fjor. Østfold gjorde det sterkt i NM i fjor, og fikk økt kvoten fra 4 til 5 ekvipasjer i årets NM. Østfold var også representert med deltager under EM og VM. Man kan lese mer om de ulike prøvene og mesterskapene under fanen Siste nytt 2014.  Østfold har en deltager med på landslaget 2015, og i år konkurreres det i EM og Nordisk Mesterskap i Danmark.

Det har vært oppstart av instruktørkurs v/Linda Ulvedalen med totalt 6 deltagere fra Østfold. Kurset går over 3 moduler og fortsetter utover 2015 med ny samling.
I tillegg har ØSG arrangert kadaversøkkurs i vår.
Regnskap ble gjennomgått og godkjent, og nytt styre ble valgt inn. Styret ble konstituert den 5 februar.
Østfold sau og geit har fra sentralt hold fått forespørsel om å opprette gjeterhundkontakt for fylket, og de har valgt Vidar Tangeland som dette.
Etter sakene var gjennomgått ble det servert pizza til alle frammøtte, og folk diskuterte hund og sau.

ÅRETS FØRSTE TRENING

Årets første trening i regi av ØGL ble arrangert av Monica Tegler på Skjøren i Sarpsborg. Monica har noen få villsauer tilgjengelig for trening. Tåke og snø gjorde at få møtte opp, men det ble dermed god tid til effektiv trening for de som var der. Bilder fra treningen kan ses her.

LOKALE HØSTPRØVER

I løpet av høsten har det vært arrangert to lokale prøver i Østfold/Akershus.  Den første prøven ble holdt i Fredrikstad den 2. november, her ble det kjørt alle klasser. Den andre prøven foregikk i Nittedal hos Steffen Pettersen den 29. november. Undertegnede var ikke tilstede på disse prøvene, og kan derfor ikke redegjøre for hvordan de ulike løpene gikk, men vi i gjeterhundlaget ønsker å gratulere de nye godkjente hundene i Østfold, Linda Ulvedalen med Hind Paw’s Kit (NO52733/12) og Marianne Elise Methi med Vega (NL321811). Disse to hundene er halvsøsken etter Serge van der Zweeps Gary. Linda gikk prøven i Fredrikstad til 67 poeng, mens Marianne gikk prøven i Nittedal til 66 poeng. Dette var for øvrig Marianne sin debut med Vega, en fin prestasjon av de begge.

meg-og-vega

Marianne og Vega (bildet er lånt fra www.bissevov.no)

Vi gratulerer Østfolds nye godkjente gjeterhunder:
NO52733/12 Hind Paw’s Kit
NL321811 Vega

NORSK NURSERY

Helgen 25-26 oktober ble det for tredje gang avholdt Norsk Nursery i Lier hos familien Sand. Solen strålte på lørdag og det var en fantastisk høstdag. Søndag viste skyene seg, og det var sterk og skiftende vind, men oppholdsvær. Prøven er åpen for alle hunder i Norge under 3 år, og er en vanlig klasse 3 prøve med deling og singling av merket sau, med andre ord ingen lett prøve. Flere fra Østfold hadde tatt turen, og det var gledelig at ØGL´s medlemmer kom for å støtte opp om sine deltagere. Østfold var godt representert med 4 hunder av totalt 31 påmeldte, og det var som følger:

Torunn Osen med Hippi
Vidar Tangeland med Tiili
Monica Tegler med Mayra
Petter Andersen med Sam

Alle hundene går prøve både lørdag og søndag, og poengsummene fra begge dager legges sammen. De 10-15 beste vil så bli kvalifisert til Nordisk Nursery som i år foregår i Danmark.

Lørdag gikk Tiili og Vidar til 88 poeng av 110 mulige og endte på en 14. plass. De ble dermed best fra Østfold. Tiili gikk litt kort på utgangen og fikk 2 poeng trekk, og hun bommet med to sauer på inndrivningsporten. Ved port 2 trakk sauene raskt ned mot høyre hvis de fikk sjansen, og da Tiili løp litt for langt mot venstre så sauen sitt snitt til å trekke motsatt vei slik at de bommet på porten. Fradrivet gikk ellers bra på linjen, og hun traff port 3. Deling, kve og singling gikk fint.

34 Tiili deler søndag

Vidar og Tiili, deling. Foto: Hege Angelica Hoel

Hippi og Torunn gikk til 72 poeng på lørdag og endte på en 24. plass. De var ute av linja på inndrivet og bommet på porten, men hadde et fint driv for øvrig. Sauene løp rundt kveet, og de mistet noen poeng her, men gjennomførte en perfekt singling.
Sam og Petter kom rett bak Torunn med 62 poeng og 25. plass. De hadde en fin utgang, men dessverre trakk sauene sterkt ned mot høyre på inndrivet, og han mistet alle poengene på dette momentet. Det ble også portbom på drivet, og sauene var utenfor linja. Deling og singling gikk bra.
Monica og Mayra var siste par ut fra Østfold, men dessverre ble det brudd.

IMG_0368

Torunn og Hippi, singling. Foto: Vidar Tangeland

Søndag var startrekkefølgen omvendt av resultatet fra lørdag, og Monica og Mayra var derfor første par ut. Denne dagen gikk det betraktelig bedre, og de ble dagens beste fra Østfold med 93 poeng og 11. plass. Det var et jevnt over fint løp med full pott på singling, deling og kve.

Tiili og Vidar kom på 19. plass denne dagen med 83 poeng. Tiili traff alle portene, og hadde et flott driv denne dagen. Dessverre løp sauene rundt kveet en gang, og det ble et forsøk på singling, mens delingen var feilfri.
Sam og Petter kom på 20. plass med 82 poeng. Som foregående dag hadde de en flott utgang, men også denne gangen mistet de noen poeng på inndrivet. Ingen trekk på singling, deling og kve.
Hippi og Torunn fikk 81 poeng og kom på 23. plass. Fin utgang og løsing. Dessverre mistet de halvparten på inndrivet, men denne dagen gikk det mye bedre ved kveet.

Østfold sine deltagere gjorde en flott figur på banen. Det var både Hippi og Tiili sin debut i klasse 3, og det blir spennende å følge alle disse unghundene videre.

Sammenlagt så ble resulatet som følger:
16. plass:  Tiili       171 poeng
19. plass:  Hippi    153 poeng
20. plass:  Sam     144 poeng
22. plass:  Mayra     93 poeng

Vinner ble Jaran Knive med Fibula (Pyro x Akersborg Nell), 2. og 3. plass gikk til Arne Chr. Sand med henholdsvis Caddy (Shep x Hillmoor Molly) og Zero (Shep x Fame).

NM I BRUK AV GJETERHUND DEN 10-12 OKTOBER

Norgesmesterskapet 2014 fant sted i Ørsta i Møre og Romsdal, og banen var satt et lite stykke utenfor sentrum, nærmere bestemt i Follestaddalen. Som vanlig var det 90 deltagere fordelt på 2 kvalifiseringsdager, og fra Østfold deltok 3 deltagere med totalt 4 hunder. Det ble benyttet NKS fra besetningen til Odd Bjarne Bjørdal, og banen lå på et stort, flatt jorde med hus plassert til høyre for banen og gjerde langs venstre side. Dommere var Frankie McCullough fra Irland og Jon Aas fra Buskerud. Frankie har blant annet vunnet Irish National i 2010 med Craig (ISDS280659) som er en av Irlands mest kjente hunder.

Fra Østfold stilte Monica med Izi, Vidar med Buck og Alexander med Spot og Glen. For å være deltager på NM må man være medlem av Østfold gjeterhundlag og ha deltatt på to fastsatte lokale prøver, en fastsatt landsprøve og fylkesmesterskapet. De med høyest sammenlagt poengsum fra disse prøvene kvalifiserer seg til å delta i NM.

På innledende runde lørdag startet Monica med Izi. Izi hadde en fin utgang og løsning. Hun hadde litt stor fart på drivet og havnet derfor utenfor linja før port 3, men klarte å korrigere seg inn og traff alle portene. Hun brukte litt tid i deleringen, men fikk de inn i kveet til full pott etter litt jobbing der en av søyene var litt lite samarbeidsvillig. Hun hadde en rask singling, men fikk litt trekk på dette da hunden så på feil sau. Monica og Izi gikk et fint løp og endte på en 8. plass med 182 poeng, og klarte med dette akkurat å kvalifisere seg til finalen.

Alexander gikk med Spot første dag. Spot hadde en fin utgang, men på løsningen løp en av sauene bakover og han fikk dermed litt trekk her, samt en litt rotete start på inndrivet. Ellers gikk løpet jevnt pent, men tiden begynte å renne ut, og vi satt spente med høy puls da de endelig fikk fullført med tiden 11:53, som ga de 7 sekunders margin før tiden hadde gått ut. De kom på 8. plass med 174 poeng og klarte dermed akkurat å kvalifisere seg til finalen.

Lørdag gikk Alexander med Glen. Utgangen var litt vid, men fin løsning. Han hadde en stopp før port 3 på drivet, men gikk ellers pent og ryddig igjennom banen. Han fikk ikke singling godkjent første gang, uvisst hvorfor da det så fint ut, og han ble kalt tilbake for å gjøre momentet på nytt. Fikk så ny singling godkjent. Alexander og Glen gikk til 178 poeng og kom dermed på 13 plass, og kom ikke til finalen. Det var synd, for de gikk et flott og kontrollert løp.

IMG_9517

Alexander og Glen. Foto: Vidar Tangeland

Vidar og Buck startet tidlig på fredag. Tidlig startnummer første dag viste seg ikke å være en fordel for samtlige av de tidlig startende. Sander Hindenes med Gael som vant Nordisk Nursery i 2012, hadde store problemer på inndrivet og drivet, selv Jaran med Bea, som ble nr. 4 på VM, hadde problemer og kom ikke til finalen da de gikk ut på tid. Sauen var lite samarbeidsvillig og trakk sterkt nedover banen på inndrivet, og de nektet da gjerne å gå på det påfølgende drivet. Utover dagen roet de seg ned og ble lettere å håndtere. Buck gikk en fin utgang, men sauene satte opp farten på inndrivet og trakk sterkt nedover banen som også ble sett hos flere av de andre som startet tidlig. Buck ble liggende på etterskudd hele inndrivet og alle poengene forsvant. Da de rundet pålen nektet så sauene å gå og ble stående en god stund, men Buck taklet dette pent og rolig, og etter mye press fikk han de endelig til å flytte på seg. Når de så startet på gå igjen gikk resten av drivet bra. De hadde en fin deling, men grunnet problemene ved starten på drivet gikk tiden ut på kveet. De kom ikke videre, men fullførte under vanskelige forhold og bidro til at Østfold fikk en god sammenlagt plassering.

IMG_6428t

Buck. Foto: Vidar Tangeland

Arrangørene mente at 12 minutter skulle være tilstrekkelig, og det ble sagt at banen var kjørt igjennom av prøvehunder. Men grunnet problemene mange av de startende fikk på fredag ble det besluttet å øke tiden til 13 min på lørdag. Besetningen av sauer var heller ikke stor nok til at alle sauene gikk kun en gang hver seg per dag, men to.

IMG_9667

Alexander og Spot. Foto: Vidar Tangeland

De 16 beste gikk videre til finalen og Izi og Spot som kom på 8. plass startet derfor som nr. 1 og 2. Det var en krevende bane, tiden var satt til 25 min. Finalen inneholder dobbelthent og sortering, istedet for deling og singling. Resultatene legges ut fortløpende med unntak av de tre beste som holdes skjult fram til premieutdelingen.
Alexander var først ut og gikk et fint løp med Spot. Han ble trukket litt på dobbelthentet og sorteringen, men klarte å fullføre innenfor 25 min som var meget bra. 6 av deltagerne i finalen gikk nemlig ut på tid, og 2 fikk brudd. Spot fikk totalt 220 poeng og endte på en fin 10. plass sammenlagt.
Izi lå lenge blant topp 3, faktisk helt til siste løp, og det var spennede å være østfolding og følge med. De klarte også å fullføre banen og scoret bra med poeng på sorteringen. Totalt fikk de 262 poeng og endte på en flott 4. plass.

IMG_0026

Monica og Izi. Foto: Vidar Tangeland

Vinner ble Jo-Agnar Hansen og Sisko med 310 poeng, 2. plass gikk til Arja og Jan Briskeby med 286 poeng og 3. plass til Jaran Knive og Maico med 268 poeng.

IMG_9885

Jan Briskeby med Arja. Foto: Vidar Tangeland

Sammenlagt så klarte Østfold å gjøre det såpass bra at de fikk enda en plass til NM neste år. Østfold har nå derfor 5 plasser til NM 2015. Dette vil arrangeres 2-4. okt i Kvitfjell, Ringebu.

Vi gratulerer Monica og Izi med 4. plass, og Alexander og Spot med 10 plass i årets NM.