Styret 2024

Styreleder: Petter Andersen
e-post: petter@hundetrenere.no
Tlf: 971 05 020

Sekretær: Monica Tegler
e-post: monica@tegler.no
Telefon: 990 25 445

Kasserer:
Astrid Bye Tolfsen

Styremedlemmer:
Trude Ræstad Pedersen
Jenny Bollås

Varamedlemmer:
Hege Voldmo
Alexander Strøm

Revisorer:
Tonje Haug

Valgkomite:
Linda Karlsen

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Vidar Tangeland         e-post: vidar@tangeland.no

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.

 

Styret ble valgt inn på årsmøtet 23.01.24.