Styret 2018

Styreleder:
Åse Risberg                    e-post: aase.risberg@nmbu.no             Telefon: 974 33 303

Sekretær:
Monica Tegler                  e-post: monica@tegler.no                     Telefon: 990 25 445

Kasserer:
Maria Tveiten Geber        e-post: tvemar@gmail.com                   Telefon: 411 79 811

Styremedlemmer:
Ole Martin Isebakke        e-post: omiaco@online.no                    Telefon: 410 01 400
Torunn Osen                   e-post: youidie@online.no                     Telefon: 990 42 792

Varamedlemmer:
Linda Karlsen                   e-post: lindakarlsen@gmail.com            Telefon: 995 24 212
Monica Anstensen           e-post: brakke4@online.no                     Telefon:900 78 148

Revisorer:
Turid Gundersen
Torunn Osen

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Maria Geber Tveiten          kontaktinfo: se over, under feltet «kasserer».

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.


Styret ble konstituert 06.02.18.