Styret 2017

Leder:
Petter Andersen              e-post: petter@hundetrenere.no            Telefon: 971 05 020

Nestleder og sekretær:
Hege Angelica Hoel         e-post: webmaster@ogl.no                   Telefon: 952 81 732

Kasserer:
Åse Risberg                    e-post: aase.risberg@nmbu.no             Telefon: 974 33 303

Styremedlemmer:
Monica Tegler                  e-post: monica@tegler.no                     Telefon: 990 25 445
Ole Martin Isebakke         e-post: omiaco@online.no                     Telefon: 410 01 400

Varamedlemmer:
Linda Karlsen                   e-post: lindakarlsen@gmail.com            Telefon: 995 24 212

Revisorer:
Turid Gundersen
Torunn Osen

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Vidar Tangeland               e-post: vidar@tangeland.no                  Telefon: 959 99 344

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.


Styret ble konstituert den 12.02.17