Styret 2020

Styreleder:
Tonje Haug                                e-post: tonjehaug@gmail.com            Telefon: 932 15 892

Styremedlemmer:
Hege Voldmo                            e-post: hege.voldmo@live.no
Tom Erik Aardal                         e-post: tom-erik.aardal@online.no
Andreas Eklund                         e-post: andreas.aspestrand@gmail.com
Jessica Karlgren                        e-post:

Varamedlemmer:
1. vara Ole Martin Isebakke        e-post: omiaco@online.no
2. vara Tone Heidenberg            e-post: tone@heidenberg.com 

Revisorer:
Rebecka Nilsson
Tone Heidenberg

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Maria Tveiten Geber         e-post: tvemar@gmail.com

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.