Styret 2019

Styreleder:
Åse Risberg                    e-post: aase.risberg@nmbu.no             Telefon: 974 33 303

Sekretær/nestleder:
Monica Tegler                  e-post: monica@tegler.no                    Telefon: 990 25 445

Kasserer:
Maria Tveiten Geber        e-post: tvemar@gmail.com                   Telefon: /nest 79 811

Styremedlemmer:
Linda Karlsen                   e-post: lindakarlsen@gmail.com          Telefon: 995 24 212
Torunn Osen                   e-post: youidie@online.no                     Telefon: 990 42 792

Varamedlemmer:
1. vara Ole Martin Isebakke        e-post: omiaco@online.no           Telefon: 410 01 400
2. vara Tone Heidenberg           e-post: tone@heidenberg.com     Telefon: 988 83 409

Revisorer:
Turid Gundersen
Torunn Osen

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Maria Tveiten Geber         kontaktinfo: se over, under feltet «kasserer».

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.


Styret ble konstituert 12.02.19.