Styret 2020

Styreleder:
Tonje Haug                                e-post: tonjehaug@gmail.com            Telefon: 932 15 892

Nestleder:
Hege Voldmo                            e-post: hege.voldmo@live.no              Telefon: 412 21 133

Kasserer/sekretær:
Tonje Haug

Styremedlemmer:
Andreas Eklund
Tom Erik Aardal
Jessica Karlgren

Varamedlemmer:
1. vara Ole Martin Isebakke
2. vara Tone Heidenberg

Revisorer:
Rebecka Nilsson
Tone Heidenberg

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Vidar Tangeland         e-post: vidar@tangeland.no

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.

 

Styret ble konstituert 28.01.2020.