Styret 2021

Styreleder: Petter Andersen
e-post: petter@hundetrenere.no
Tlf: 971 05 020

Nestleder: Hege Voldmo
e-post: hege.voldmo@live.no
Telefon: 412 21 133

Styremedlemmer:
Andreas Eklund
Jenny Bollås
Ole Martin Isebakke

Varamedlemmer:
1.  vara Tone Heidenberg
(Ole Martin Isebakke har rykket opp som styremedlem etter at Sofie Flatabø har flyttet ut fra Østfold og trukket seg fra styret)

Revisorer:

Gjeterhundkontakt (for innmelding av prøver):
Vidar Tangeland         e-post: vidar@tangeland.no

Kontakt: For å kontakte oss i gjeterhundlaget, bruk denne EPOSTADRESSEN.

 

Styret ble konstituert: 17.02.21