INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Vi avholder årsmøtet som tidligere år på Peppes Pizza i Askim.
Tidspunkt: Onsdag den 25.01.2023, kl. 19:00
Det vil bli servering av pizza.
Det blir åpning og konstituering av møtet, gjennomgang av årsberetning, regnskap, fastsetting av kontigent, innkommende saker og valg av styre. Frist for å sende inn saker er 2 uker før møtet, og sendes til undertegnede per melding,
eller e- post til monica@tegler.no
Årsmøtet behandler kun saker som står på sakslisten.
For å kunne stemme på årsmøtet på medlemskontigent være betalt. Klikk her for informasjon om hvordan innbetaling gjøres.
Medlemskontigent for 2023 er 250 kr. NB! Ved bruk av Vipps er kontigenten 260 kr grunnet avgift.
Hjertelig velkommen!