Instruktører og dommere

I Østfold har vi 6 godkjente instruktører og 2 godkjente dommer.

Om instruktører:

For å bli instruktør må man være medlem i NSG, ha trent sin egen hund til godkjent prøve i klasse 2 – og deretter gjennomføre en instruktørutdanning med både en praktisk og en teoretisk del som omhandler hund og sau, vedtatt av Gjeterhundrådet i NSG.

Ved gjeterhundtreninger i regi av ØGL vil det være en instruktør tilstede som kan bistå med råd og hjelp i treningen til øvrige medlemmer.

Per januar 2024 har Østfold følgende instruktører:

Alexander Strøm                    Vidar Tangeland

Arild Johan Johansen             Monica Tegler

Torunn Osen                           Petter Andersen

 

Dommere:

Per 2024 har Østfold følgende dommere: Vidar Tangeland og Petter Andersen

For å bli dommer må man være godkjent instruktør, og ha godkjent klasse 3 prøve. En går så igjennom en periode som dommeraspirant med diverse kurs og dømming av prøver sammen med en allerede godkjent dommer. Dommerordningen ble revidert fra NSG i 2014.

buckgjeter2