Kontakt

Send oss en mail hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

Har du flyttet og er medlem i ØGL, vennligst send oss oppdatert kontaktinformasjon her.

Ønsker du å komme i kontakt med noen spesielle i styret kan du klikke her for kontaktinformasjon om styremedlemmene.

Ønsker du å melde inn en gjeterhundprøve sender du mail til gjeterhundkontakten. Klikk her for informasjon om hvem som er gjeldende gjeterhundkontakt i Østfold.

Ellers finner du oss på facebook der vi har en åpen gruppe kalt Østfold Gjeterhundlag – åpen gruppe.

For medlemmer av ØGL finnes det i tillegg en lukket gruppe kalt «Østfold gjeterhundlag» som man melde seg inn i når kontigenten er betalt. Her annonseres det bl.a aktiviteter som treninger for medlemmer og gjeterhundprøver.