Kontakt

Send oss en mail hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

Har du flyttet og er medlem i ØGL, vennligst send oss oppdatert kontaktinformasjon her.

Ønsker du å komme i kontakt med noen spesielle i styret kan du klikke her for kontaktinformasjon om styremedlemmene.

Ønsker du å melde inn en gjeterhundprøve sender du mail til gjeterhundkontakten. Klikk her for informasjon om hvem som er gjeldende gjeterhundkontakt i Østfold.

Finn oss på facebook
VI har en medlemsgruppe kalt Østfold gjeterhundlag. Her annonseres det bl.a aktiviteter som treninger for medlemmer og gjeterhundprøver.

Ellers finner du oss i en gruppe kalt Østfold Gjeterhundlag – åpen gruppe