Kurs

KURS 2020

Instruktørkurs med Jo Agnar Hansen
Arrangør: ØGL
Tidspunkt: 23.-24. januar
Sted: Eidsberg/Tangeland gård/Haug gård
Pris: Ta kontakt med Åse for info.
Kontakt/påmelding: Åse Risberg, tlf. 9743303

Hva er kriteriene for å kunne bli instruktør?

_______________________________________________________________

KURS 2019

Gjeterhundkurs med Alexander Strøm
Arrangør: ØGL
Tidspunkt: 9. – 10. november
Sted: Sanderødmoen gård, Kornsjø, Halden.
Pris: 1000 kr for medl. av ØGL, 1500 kr for ikke-medlemmer. Maks 8 deltagere
Instruktør: Alexander Strøm

Kontakt/påmelding: Åse Risberg, tlf. 97433303.

______________________________________________________________

KURS 2018

Gjeterhundkurs med Jonas Gustafsson 
Arrangør: ØGL
Tidspunkt: 7.-8. mars, 2018
Sted: Fredrikstad, Østfold
Pris: 2500 kr
Instruktør: Jonas Gustafsson

Kontakt/påmelding: Åse Risberg, tlf 97433303. Kurset er fullt.

______________________________________________________________

Gjeterhundkurs med Alexander Strøm
Arrangør: Alexander Strøm, privat regi
Tidspunkt: Avholdes jevnlig – se hjemmeside for datoer/påmelding
Sted: Kornsjø, Halden

Kontaktperson/påmelding: Alexander Strøm/ www.gjeterhunden.com

______________________________________________________________
KURS 2015

Dyrevelferdskurs
Arrangør: Østfold Gjeterhundlag
Tidspunkt: Lørdag 27. juni 2015, kl. 11:00
Sted: Eidsberg, Østfold
Pris: Gratis for medlemmer av ØGL, for ikke-medlemmer 200 kr
Instruktør: Monica Tegler

Kontaktperson/påmelding: Hege Angelica Hoel, send e-mail: webmaster@ogl.no eller pm via facebook

Østfold Gjeterhundlag arrangerer dyrevelferdskurs 27 juni. Kurset er gratis for medlemmer av Østfold Gjeterhundlag, for ikke-medlemmer koster kurset 200 kr. For påmelding send mail eller pm til oppgitt kontaktperson. Du vil så motta en bekreftelse på din plass sammen med kursinformasjon.
Kurset består av en teoretisk del, og en praktisk demonstrasjon. Etter kurset mottar deltagerne et kursbevis.

Monica og Izi under NM i gjeterhund 2014, der de kom på 4. plass

_____________________________________________________________________________

KURS  2014

Kurs i kadaversøk
Arrangør: Østfold sau- og geit
Tidspunkt: 19-23 mai 2014, start kl. 18:30
Praksis: Uke 21, etter avtale.
Antall kursdeltakere: 10 (sauebønder har førsteprioritet)
Pris: 1000 kr (kursavgift blir refundert ved godkjent eksamen)

Kontaktperson/påmelding: Torunn Osen, e-mail: yodidie@online.no eller mobil 990 42 792.

Det vil bli avholdt kurs i kadaversøk med hund arrangert av ØSG, der medlemmer av gjeterhundlaget kan melde seg på.
Den første delen av første kurskveld er det åpent møte, hvor de som ikke skal være med på selve kurset kan være med å få nyttig informasjon. Andre del av kurskvelden er for kursdeltakere med gjennomgang av bruk av GPS i søk, bruk av hund og prosedyre ved kadaverfunn. De øvrige kursdagene er praksis med hjelp fra instruktør.

For mer informasjon om kadaversøk kan du klikke her.

_____________________________________________________________________________

Instruktørkurs
Arrangør: Linda Ulvedalen
Instruktør: Egil Syversbråten og/eller Jo Agnar Hansen
Tidspunkt: 3 moduler med start 15-16 februar 2014 – ferdig juni 2015
Sted: Fredrikstad/Askim, Østfold

Kontaktperson/påmelding: Linda Ulvedalen/ ulveda.online.no.

_____________________________________________________________________________

 Pyro

 For mer informasjon om kursvirksomhet i/utenfor Østfold kan man søke på facebookgruppen «Gjeterhundkurs». Her legges det jevnlig ut nye kurs.