LANDSPRØVE I ØSTFOLD

Østfold gjeterhundlag har, etter godkjenning fra ØSG, søkt om å holde landsprøve i år. Landsprøvene er en del av Norgesserien, og arrangeres over flere helger i perioden juli-aug, der man forsøker å fordele prøvene på ulike landsdeler i Norge. Prøvenemnda tar stilling til hvem som får innvilget sin søknad, og i år fikk Østfold tildelt landsprøve.

Denne vil arrangeres i samarbeid med Akershus og til dels Buskerud. En egen gruppe vil ta seg av det praktiske rundt arrangementet. Datoen er 22-23 august. Det er greit å legge seg på minnet at deltagere fra Østfold/Akershus vil ha 1. prioritering ved påmelding til denne prøven, og de vil også ha 2. prioritering ved påmelding til de øvrige landsprøvene. Mer informasjon om landsprøven kommer senere.