LITT FRA LANDSPRØVE I EIDSBERG 2015

For første gang arrangerte Østfold gjeterhundlag i samarbeid med Akershus gjeterhundnemnd landsprøve i gjeting, og det ble gjennomført på Tangeland gård hos Vidar og Hege i Eidsberg den 22 og 23 august. Landsprøver er en del av Norgesserien, som består av 6 prøver fordelt på 3 forskjellige helger, hvorav man går 2 helger før NM, og en helg etter NM. For Østfold utgjorde også disse to prøvene en del av uttaksprøvene til NM.

LP Eidsberg-1

Geir Marring fra Akershus med Tess (fylkesmester 2015) (Foto: Vidar Tangeland)

Litt om å være arrangør
Som arrangør av en landsprøve var det viktig for oss at arrangementet ble vellykket da vi forstår betydningen av Norgesserien for mange av deltagerne. For oss var derfor førsteprioritering at alle deltagere fikk så like og jevne forhold som mulig uten at det gikk på bekostning av dyrevelferden. Vi ville at deltagerne skulle reise hjem fornøyde med en følelse av at de hadde gått en prøve under bra forhold. Derfor ble det brukt mye tid fra bonden selv på å planlegge hvordan man skulle ha utsett og valg av sau. Det ble bestemt å benytte søyer uten lam, og sauene ble kjørt gjennom før prøven som anbefalt fra NSG. Sauen var fra Vidars egen besetning, ca 100 søyer av GNS/villsaublanding. Sekundært til dette ønsket vi at de øvrige rammene rundt arrangementet ble gjennomført på en måte som bidro til et hyggelig møte med Eidsberg der man følte at ting var velfungerende være seg resultater, mat, informasjon, toalettfasiliter etc. Vi håper vi lykkes med dette, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på forbedring dersom noen har det, det kan sendes på mail hit. Østfold fikk god hjelp fra flere av medlemmer fra Akershus gjeterhundmiljø både før, under og etter prøven til de praktiske gjøremålene.

IMG_8911

Jaran Knive fra Buskerud med Gin (Floss x Maico). (Foto: Vidar Tangeland)

Forberedelser og gjennomføring
En ukes tid før selve prøvehelgen var forberedelsene i gang. Det var tidkrevende og mye logistikk som skulle på plass. Jordet prøven skulle holdes på ble slått, og etter et par dager med litt nervepirrende regnfall fikk man endelig snudd gresset, deretter pakket det i rundballer og kjørt det bort.

Banen landsprøve

Banen etter at rundballene er kjørt bort

Det ble laget nye porter og kve, og Leif Larsen laget på bestilling et smart hengselsystem til bruk på kveet. Både Østfold og Akershus gikk til innkjøp av nye telt for anledningen, samt jaktradioer som brukes til kommunikasjon mellom kve, dommer og banemannskap.
Det var strålende sommervær hele helgen og varmt i solen. Det ble derfor satt opp et telt over utsetterkveet slik at sauene stod i skyggen og hadde det svalt igjennom hele dagen.

utsetterkve vilja

Vilja (Min x Buck) jobber som utsetterhund. I bakgrunnen ses teltet sauene stod under. (Foto: Gard Kristiansen)

I tillegg hadde de tilgang på vann og mat da det ble tilkjørt rundball til dem. Også hundene fikk et eget vanntrau de kunne kjøle seg ned i. Lignende forhold ble også satt opp ved oppsamlingskveet. Kveet og utsettere bestod av flinke folk som gjorde en suveren jobb igjennom helgen med å sortere og klargjøre sau som planlagt, for å få mest mulig jevne flokker. De jobbet fint og rolig med sauene, og hadde straks ny flokk klar til neste deltager.

IMG_8878

Steffen Pettersen fra Akershus med Bonzo. (Foto: Vidar Tangeland)

IMG_9103

Jane Kristiansen fra Buskerud med Yolo (Bess x Gary). (Foto: Vidar Tangeland)

Prøven var full, det vil si 55 hunder med førere fra blant annet Vestfold, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Buskerud m.m. Av disse hadde flere av Norges beste utøvere funnet veien til Eidsberg, og det gjorde nivået høyt denne helgen. Vi kan bl.a nevne Jaran Knive, Karin Mattsson, Jo Agnar Hansen, Rune Landås og Jan Briskeby som alle er på landslaget sammen med vår egen Monica Tegler.

IMG_8844

Karin Mattsson fra Hedmark. (Foto: Vidar Tangeland)

IMG_8788

Rune Landås fra Vest-Agder med Scott. (Foto: Vidar Tangeland)

Østfold stilte med samme antall deltagere og hunder som i klasse 3 på fylkesmesterskapet uken før. Lørdag gikk Alexander og Glen inn til en 6. plass, på søndag gikk Vidar og Buck inn til en 6. plass, og dette er gode prestasjoner i et meget sterkt selskap. Det var ca. 330 meter hent, og rett inndriv, deling og singling av umerket dyr. Det var ved fradrivet/kryssdrivet at poengene i størst grad skilte de forskjellige deltagerne. Tiden var satt til 14 min på lørdag, men ble satt ned til 12 min på søndag. Noen av deltagerne valgte selv å bryte av ulike årsaker, og dette var noe dommeren og øvrige deltagere var enige om at det stod respekt av.

IMG_9129

Jan Tore Brattebø fra Rogaland med Meg. (Foto: Vidar Tangeland)

Resultater fra prøven kan ses her.
God stemning preget helgen, folk koste seg i solen og latteren satt løst hos mange. Det ble sørget for oppdatert resultatservice underveis i prøven. Da det ikke var strøm tilgjengelig ved jordet, ble det i stedet brukt en whiteboardtavle med magnetremser slik at man lett kunne rangere deltagerne etter poengsummer. Geir Marring var prøvens oppmann og passet på at alt gikk bra for seg for både deltagere, arbeidscrew og sau.

IMG_9051

Karen Bilstad fra Buskerud med Amy. (Foto: Vidar Tangeland)

IMG_8779

Jaran Knive med Maico (Lyn x Hemp). (Foto: Vidar Tangeland)

Flinke parkeringsvakter
Det var laget skilter for å markere arrangementet som ble satt opp langs veien der man parkerte. I løpet av dagen ble vi gjort oppmerksom på at enkelte bilister hadde klaget på denne parkeringen til politiet. Politiet kom for å sjekke og fant at alt var i orden. De anså at parkeringen langs veien var forsvarlig da mange hadde hunder i bilene sine, og trærne ga noe skygge for solen i løpet av dagen. De ønsket derimot at vi ordnet med en parkeringsvakt i hver ende da køen av parkerte biler var såpass lang. Dette ble ordnet på stedet av Geir Marring som tok en spørrerunde blant de frammøtte, og majoriteten av både deltagere og publikum stilte velvillig opp og tok parkeringsvakter på 30 min hver seg. Vi i Østfold Gjeterhundlag vil takke alle som stilte opp og tok vakter, det var rett og slett fantastisk dugnadsånd, og flott å se at så mange stilte opp og ga en hjelpende hånd.

Takk til alle som hjalp til
Østfold Gjeterhundlag ønsker å sende en ekstra takk alle som har stått på og sørget for at dette ble et bra arrangement. Først og fremst takk til Vidar Tangeland som stilte med sau og jorde til landsprøven. Under kommer en liten, ekstra takk til de øvrige som hjalp til.

Takk til de som hjalp til med forberedelser med bane og sau
Takk til Vidar som slo jordet og pakket rundballer uti de sene nattetimer, og som laget nye porter og kve man kunne bruke. Takk til Steffen Pettersen som hjalp med å skille lam og søyer. Takk til Monica Tegler, Roy Eftedal og Gard Kristiansen som hjalp Vidar å flytte sau ned til prøvejordet. Takk til medlemmene i Akershus gjeterhundnemnd, Sissel Modin, Steffen Pettersen og Karianne Buer, som sammen med Vidar og Hege, Gard og Catherine Kristiansen, Monica Tegler, Torunn Osen, Petter Andersen, Arild Johansen, Janna Oulie og Anne Buer hjalp til med å sette opp telt og grinder til utsetter- og oppsamlingskve, oppsett av bane m/tilbehør, og frakt av alt utstyr som bord, grill, mat, drikke m.m.
Takk til Jaran Knive og Karen Bilstad for lån av grinder, og Geir Marring for lån av Oslo Hundeskole sin vanntank.

sau i utsetterkve

Sauene er sortert og klare (Foto: Gard Kristiansen)

Takk til de som jobbet i kveet 
Vi hadde folk som stod på og gjorde en fantastisk god jobb i både kveet og som utsettere igjennom hele helgen. Det er tungt å klargjøre flokker og sette ut sau en hel dag under full konsentrasjon, og våre utsettere gjorde en fabelaktig jobb.
De sørget for fine, jevne flokker til alle deltagerne, og fikk gode tilbakemeldinger fra flere av deltagerne.
Tusen takk til Roy Eftedal, Gard Kristiansen, Arild Johansen og Daniel Jarle Opseth som stod på hele helgen. Takker også Sofie Flatabø, Hilde R. Jensen, Monica Tegler, Geir Marring og Vidar Tangeland som også hjalp til og avlastet ved kve og utsett.

Takk til dommer og sekretær
Takk til Ole Martin Nymoen som kunne stille som dommer denne helgen. Varmt vær og lange dager gjorde det utfordrende å holde konsentrasjonen oppe. Også stor takk til Maria Geber som stilte opp som sekretær begge dager, og Sofie Flatabø som hjalp til med å avlaste ved behov. Flott jobbet av begge jenter.

IMG_8947

Jaran med den nye t-skjorten sin 😉

Takk til de som sørget for flotte premier
Geir Marring, leder i Akershus gjeterhundnemnd, skaffet fórsekker som premier fra Royal Canin. Han hadde også ordnet t-skjorter med trykk «Landsprøve Gjeting 2015» med bilde av hund og sau fra Tangeland gård som ble delt ut til alle frammøtte. I tillegg ble det skaffet andre premier som bl.a. grytekluter med sau og sitteunderlag laget av Catherine Kristiansen og Hege Hoel, halsbånd og kobbel laget av Kristin Løkkemo, innkjøpt sitteunderlag m/tovet saue- og hundemotiv, donerte premier fra Ski Bygg skaffet av Arild Johansen og strømmålerapparat fra Leif Larsens Østfold Kutips og Gjerdeforretning. Hege stod for anskaffelse av de øvrige premiene som bl.a inkluderte brukskniver fra Øyo, border colliekopper fra Dunoon og gaveeske fra Askim frukt og bærpresseri.

kiosk lp

Kiosken (Foto: Catherine Kristiansen)

Takk til de som sørget for god mat 
Torunn Osen var matansvarlig og hadde skaffet flott og meget god mat fra Gilde. Det var forskjellige typer pølser, og meget gode og smaksrike hamburgere med salat som tilbehør. I tillegg hadde Catherine Kristiansen og Monica Tegler bakt kake og muffins. Irene Tangeland laget vafler, og Steinar Tangeland hadde skaffet syltetøy og ketchup fra Stabburet. Det var satt opp en enkel kiosk med grillmat, kaker, kaffe og brussalg. Takk til Catherine (helgens kiosksjef), Kristin Løkkemo, Hege M. Andersen, Torunn Osen, Sofie Flatabø og Hege H. som stod i kiosken og ved grillen igjennom helgen.

Takk til de som hjalp til med opprydningen
Etter et slikt arrangement er det en del som skal ryddes ned og bort, og vi i Østfold Gjeterhundlag ønsker å takke alle som ble igjen på søndag og hjalp oss selv om man var sliten etter en lang helg 🙂 Mange hender gjør at det går mye raskere. Takk til alle fra Østfold og Akershus som hjalp til med dette, dere er supre.

Takk til de som sponset oss under arrangementet
Royal Canin
Oslo Hundeskole
Østfold Kutips og gjerdeforretning
SkiBygg
Nora-Stabburet

Har jeg glemt å nevne noen så beklager jeg det. Gi meg beskjed på webmaster@ogl.no så skal jeg rette på det med en gang 🙂

IMG_9026

Geir Marring og Marve (Arja x Maico). (Foto: Vidar Tangeland)