Medlemskap

Bli medlem i Østfold Gjeterhundlag

Østfold Gjeterhundlag er underlagt Østfold Sau og Geit, og lagets arbeidsområde er Østfold fylke.

Alle som er interessert i gjeterhundarbeid kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Østfold Sau og Geit, har gjeterhund, og har betalt kontingent til gjeterhundlaget. Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer i Østfold Sau og Geit.

 

Det er to måter du enkelt kan melde deg inn i Østfold Gjeterhundlag:

1. Innbetal kr. 300-, på Østfold Gjeterhundlags kontonr: 1594.11.24019.
Husk å merke innbetaling med fullt navn, adresse og medlemsskap ØGL «år».

2. Kontakt styret.
Vennlist oppgi fullt navn og adresse, telefon-/mobilnummer og e-post ved innmelding slik at vi kan ha oppdatert og riktig informasjon på våre medlemmer.

Laget legger ut informasjon på lagets hjemmesider og facebook. Dersom informasjon ønskes per post så å det gis spesielt beskjed om dette. Du vil motta bekreftelse på innmelding når laget har mottatt betalingen. Synes du det tar for lang tid før bekreftelsen kommer ber vi deg ta kontakt med styret.

Dersom du er under 16 år kan det kreves at en av foreldrene dine er tilstede i alle sammenhenger der du skal føre hund. Dette er på grunn av den nye hundeloven som ikke tillater personer under 16 år å ha eneansvar for hund.

Deltagelse på FM:
For å kunne delta på fylkesmesterskapet og vinne tittelen fylkesmester må man være medlem i ØGL og bosatt i Østfold.

Deltagelse på NM og Landslaget i Gjeterhund:
For å kunne delta på NM og landslaget i gjeterhund (Nordisk, Continental/EM, World Trial/VM) må medlemmet i tillegg til å være medlem i ØGL også være medlem av NSG, og bosatt i Østfold.

Medlemskap i NSG – Østfold Sau & Geit:
Om du ønsker medlemskap i Østfold Sau og Geit kan du melde deg inn via hjemmesiden til NSG her.
Underlagt ØSG finner du også lokallaget TOS – Trømborg og omegn Sau og geit som du kan lese mer om via linken.

lyngjennomporten