OPPDATERING AV REGLER VED ARRANGERING OG DELTAGELSE PÅ GJETERHUNDPRØVER

Grunnet lamming rundt omkring i fylket er det stille på gjeterhundfronten nå på vårparten og forsommeren. Vi benytter anledningen til å informere om følgende:

Dyrevelferdskurs
Gjeterhundlaget har mottatt noen forespørsler angående dyrevelferdskurs, og har derfor besluttet å holde et dyrevelferdskurs i slutten av juni. Mer informasjon om dette finner du under fanen kurs.

Nye regler ved arrangering og deltagelse på gjeterhundprøver
Vi gjør oppmerksom på at det er nye regler rundt arrangering av gjeterhundprøver. Østfold Sau og Geit har vedtatt at dersom noen ønsker å arrangere gjeterhundprøver i året som kommer, må de ta kontakt med gjeterhundkontakten i fylket, Vidar Tangeland, for å få meldt inn prøven til NSG. Kontaktinfo til Vidar finner du her. NSG har også økt prøveavgiften per startende til 60 kr, og arrangør må selv sørge for at dette betales inn til kasserer i ØGL.
Styret i Østfold gjeterhundlag har bestemt at medlemmer i laget vil få en redusert startavgift ved prøver arrangert av laget.

De som ønsker å være med å kjempe om fylkesmestertittelen i Østfold, og/eller deltagelse til NM, må være medlemmer av ØGL. Man er selv ansvarlig for å påse at dette er i orden, og er du usikker på om du har betalt medlemsavgiften, ta kontakt med vår kasserer. Regler for deltagelse rundt FM/NM kan du lese her.