Har du nylig flyttet eller endret e-mail?

Pass på at din kontaktinformasjon er korrekt

Har du nylig endret kontaktinformasjon som nevnt i punktene under er du selv ansvarlig for å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg registrert. Du kan sende oppdatert informasjon til oss på mail ved å klikke her:

  • ditt navn
  • adresse
  • e-mail
  • telefonnummer

Dette vil sikre at innkalling til års- og medlemsmøter, samt annen post, kommer fram til deg.