STYREMØTE 25 MARS 2014

Årets første styremøte ble avholdt i Råde der styret ble konstituert, Runar ble valgt til kasserer og Monica til sekretær. Det ble en gjennomgang av årets prøver i forbindelse med FM og kvalifisering til NM, og følgende ble bestemt som gjeldende uttaksprøver til NM:

  • Distriktsprøve i Eidsberg den 10 august.
  • Fylkesmesterskapet den 5 oktober
  • Distriktsprøve i Akershus hos Geir Marring (sannsynligvis i aug, dato ikke fastsatt).
  • Landsprøven i Lier den 27 og 28 september.

Poengberegning og regler fra 2013 gjelder fortsatt, se her for mer info om dette. Østfold sau og geit har i et samarbeid med ØGL planlagt kadaversøk i slutten av mai. Det er tildelt 25 000 kr fra fylkesmannen til dette. Du kan lese mer om kurset her.