VM I TAIN, SKOTTLAND 3- 6 SEPTEMBER 2014

VM finner sted hvert 3. år, og rullerer på å holdes i de ulike landsdelene i Storbrittania og Irland. Vi tok turen til Tain og Fearn Farm i nord for å heie på det norske landslaget, og Alexander var med som representant for Østfold med Glen. Det hele startet med en parade igjennom Tains gater der alle landene gikk i tog med sine landsflagg ledet an av sekkepiper.

Torkjel Solbakken og Sigmund Røed fra det norske laget ledet an i troppen for det norske laget. Foto: Vidar Tangeland

 

Foto: Vidar Tangeland

Ekstra gøy var det at flere fra Østfold hadde reist ned for å heie, og Norge stilte helt klart med den største og mest ivrige heiagjengen av alle. Flagg, heiarop, jubel og ivrig farting mellom de ulike banene for å få med seg flest mulig av de norske deltagerne ble raskt lagt merke til av både arrangører og deltagere, til den graden at speakeren nevnte det flere ganger over høyttaleren.
Det var satt opp telt med flere stands med salg av ulike produkter – alt fra smykker, bilder, kremer, fløyter, staver og klær. ISDS-butikken solgte flere av sine produkter, og fløytene fra Logan så ut til å være en salgshit. Tilgangen på mat var noe snevrere. Ved bane 3 ble det solgt lammeburgere fra Fearn Farm som var veldig populære. Ved hovedfeltet var det satt opp et telt som serverte frokost og middag, men det opplevdes som uheldig at det kun ble servert mat et par timer ad gangen. Det ble lang kø når de åpnet opp, og man risikerte å gå glipp av å se flere løp. Det var også underholdning for de små i løpet av dagen som andegjeting fra Drakes of Hazard, agilitybane og klatrevegg.Sauen
Sauen var skvetten og hundene måtte holde avstand. Det ble benyttet Texelblandinger. Det krevdes tålmodighet og forsiktig håndtering fra både hund og fører om man skulle komme igjennom banen på en rolig måte. Spesielt ved kveet bød utfordringene på seg dersom man ikke var forsiktig nok, her kunne det være snakk om å flytte hunden millimeter av gangen, samt være flink til å bruke seg selv aktivt for å unnga at sauen skvatt unna kveåpningen. For mange hadde hundene litt for mye trykk, og de gikk ut på tid her.

Innledende runder
Innledende runder foregikk på 3 ulike baner (kart over området kan ses lenger ned på siden her i artikkelen skrevet i februar). Bane 1 var den største og ble også benyttet til semifinalen og finalen. Dette var et meget stort, åpent jorde. Utsettet var plassert høyere opp i feltet enn startpinnen, og det store jordet gjorde det mulig for hundene å løpe seg bort på utgangen da det var vanskelig for dem å se sauen.

Bane 2 var plassert til høyre for bane 1, og var et stort, flatt gjorde med gress og et hus plassert på høyre side. Utgangen var på 370 meter, og på denne banen gikk Torbjørn Jaran Knive fra Buskerud med hunden Bea. Bea gikk en venstre utgang, hun hadde mye trykk og på kryssdrivet holdt sauen høy fart til tross for at Bea lå langt bak. Dette krevde god handling av Jaran som styrte henne presist og traff portene. De hadde en fin singling og deling, men mistet 3 poeng på kveet. De klarte med dette å kvalifisere seg til semifinalen. I tillegg til Bea klarte Karin Mattsson fra Alvdal å kvalifisere seg videre med Trim, og Jo Agnar Hansen, også fra Alvdal, kvalifiserte seg med Sisko.

Bane 3 var stubb og lå et lite stykke nedover veien for hovedbanen. Det gikk jevnlig transport dit slik at man slapp å gå. Hentet var her litt mindre, 350 m, og banen hadde en svak helling nedover fra der handleren stod. Kveet var plasert til venstre, og drivet startet også til venstre. Det blåste en del ved denne banen, noe som så ut til å påvirke lyden noe. Enkelte steder bar ikke lyden av fløyta, og det ga flere av deltagerne problemer, spesielt de med hunder med for mye trykk mistet kontrollen over sauen.
Alexander gikk dag 2 på bane 3. Han hadde et flott løp, det hele startet med en fin utgang og god løsing og derifra gikk det rolig og kontrollert igjennom hele banen med jevnt og fint tempo på sauen. Han traff alle porter, holdt linjene bra, singling, deling og kve gikk bra, og Alexander hadde desidert et av dagens beste løp. Han fikk 198 poeng og en 3. plass den dagen, og kom videre til semifinalen. Totalt kom altså 4 nordmenn videre etter de to første innledende rundene.

IMG_5275

Alexander og Glen, innledende runde. Foto: Vidar Tangeland

Semifinalen
Semifinalen var på lørdag på bane 1. Utgangen var lengre og man hadde flyttet startpunktet mer mot midten av banen. Det ble brukt samme sau som hadde gått på bane 3 dagen før. Drivet gikk til høyre, og kveet stod til venstre ganske nært publikum.

Jaran var først ut med Bea. Gikk høyre utgang, igjen hadde hun stor fart og tapte 8 poeng på utgangen og 15 på inndrivet, løsingen var bra. Hun var delvis ute av linja på drivet, og hadde som på innledende runde høy fart på kryssdrivet. Delingen var fin, og på kveet ble Bea utfordret av en av søyene, men Jaran er erfaren og klarte å holde Bea rolig – og tilslutt fikk han sauene inn i kveet. Bea kvalifiserte seg til finalen.
Karin var neste dame ut med Trim. Hun sendte også høyre utgang, men Trim var vid og hun måtte kommandere henne inn og mistet 30 poeng. Drivet gikk fint, men ved kveet gikk sauene en halv runde rundt. Hun fikk ikke første singling godkjent, og rakk ikke å single på nytt før tiden gikk ut. Hun klarte dermed ikke å kvalifisere seg til finalen.
Jo-Agnar sendte Sisko på en høyre utgang på lik linje med de to andre nordmennene. Han måtte gi to kommandoer på fløyta, og hadde en fin løsing. På inndrivet bommet han med to sauer på porten. Drivet var bra, han hadde en litt vid sving ved port 2 og 3. Singlingen var bra, men ved kveet mistet han rundt to ganger. Han klarte å kvalifisere seg til finalen på lik linje med Jaran.
Alexander var siste nordmann ut og sendte Glen på en venstre utgang. Glen løp rett ut istedet for å slå ut, og Alexander måtte stoppe han og blåse igjen, men han var fortsatt noe trang. Sauen splittet seg litt på inndrivet, og Glen klarte ikke å tak på de riktig så da de kom til kryssdrivet satte de fart og splittet seg enda mer. En sau løp foran, og svingen ved port 3 ble vid. Tilslutt løp sauen ned til enden av banen og langs gjerde opp mot publikum, og Glen klarte ikke å samle sauene igjen til tross for iherdig innsats fra Alexander. Han valgte dermed å bryte løpet sitt.
Norge gjorde en hederlig innsats i semifinalen og klarte å kvalifisere seg med to hunder til finalen – Bea og Sisko.

Finalen
Finalen bestod av dobbelthent og sortering. Banen var ellers lik som på semifinalen med drivet til høyre, og kve og delering var plassert på samme sted. Første hent var langt opp til venstre, og sauene stod bak en liten høyde og kunne være vanskelig å se. Andre hentet var da til høyre, og hundene måtte her løpe vidt for å hente sauene rett nedenfor huset.
Dagen startet og endte med regn, og Jaran og Jo-Agnar var dagens to siste løp. Da striregnet det, verst var det da Jaran gikk.
Jo-Agnar og Sisko hadde et fint første hent med bare en fløytekommando der han mistet 5 poeng. Inndrivet gikk fint og han traff porten. Han hadde litt problemer med å få Sisko til å løpe til høyre på look-back og andre hentet, og mistet en del poeng her, samt på inndrivet da han bommet på porten og var ute av linja før porten. På dette tidspunktet begynte det å regne, og det fortsatte til løpet var over. Han samlet sauene og traff port 2 med en fin, tett sving. I sorteringen fikk han ut 8 sauer på en gang, og sorterte resten på en meget fin måte, og han fikk full pott på både sortering og kve. Sisko, som er 10 år og nok har gått sitt siste VM, avsluttet med 608 poeng og en flott 7. plass.
Jaran og Bea hadde en fin utgang på tross av kraftig regn igjennom hele løpet. Sauen startet å løpe, og de mistet 6 poeng på første utgang og 13 på løsing. Var litt ute av linja på inndrivet, men traff porten. Bea hadde en veldig fin look-back, og uten å nøle løp hun ut, men var litt lav slik at Jaran ble nødt til å kommandere henne og de mistet 26 poeng på utgangen. Bea hørte ikke så godt på flankekommandoene sine på andre hentet, men hun traff portene. De hadde et fint driv, stort sett på linja hele veien med en litt vid sving ved port 3. Da de entret deleringen startet det å pøsregne. Sorteringen gikk fint, og de tapte 20 poeng her. Bea hadde litt mye trykk ved kveet, noe som resulterte i at en av søyene løp rundt kveet to ganger. Jaran ble nødt til å jobbe aktivt selv og holde Bea rolig, og de klarte å fullføre. De fikk 671 poeng og en super 4. plass på tross av høljeregn.

IMG_8255

Jaran Knive med Bea, sorterer på finalen. Foto: Vidar Tangeland

Vinner ble Michael Shearer med Bob og 691 poeng. De var startnummer 1 på finalen og gikk et fantastisk fint løp. 2. plass ble Kevin Evans og Greg, 3. plass Ricky Hutchinson med Sweep.