Om laget

Østfold gjeterhundlag er underlagt Norsk sau og geit, som er raseklubben for Border Collie og Working Kelpie i Norge. NKK fører register for rasene gjennom et samarbeid mellom NSG og NKK.

Hentet fra NSG (u.å,) :

Mål med gjeterhundarbeidet i NSG:

Hovedmål:
Legge til rette for utvikling og størst mulig praktisk bruk av gjeterhunder i norske småfehold.

Delmål:

  • Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode bruksegenskapene.
  • Bidra til å utdanne og videreutvikle et tilstrekkelig antall instruktører og dommere.
  • Legge forholdene til rette for stor deltakelse på gjeterhundprøver lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet på fylkesplan

For å ta seg av saker som gjeld gjeterhund på fylkesplan er det opprettet gjeterhundnemnder under styrene i hvert fylkeslag. I noen fylker har gjeterhundfolket organisert seg i eget gjeterhundlag. Også gjeterhundlaga er underlagt styrene i fylkeslaga til NSG når det gjelder en del prinsippielle saker som gjeterhundregler, dommerinstruks, spørsmål angående rasene Border Collie og Working Kelpie osv..

Det er fylkesnemndene/-laga som har ansvar, sammen med lokallaga til NSG, for å organisere og gjennomføre gjeterhundkurs lokalt.