Regler for uttak til NM

Følgende prøver er gjeldende som uttaksprøver for Østfold i NM 2024-2026, og er vedtatt for 3 år på årsmøte 2024:

Valgfrie norgesserieprøver som arrangeres før NM brukes som kvalifisering. Det vil være to prøvehelger (fire prøver), der en prøve kan strykes.

Alex og Glen fra NM 2012

 Alexander og Glen under NM i Alvdal 2012

GENERELT

Reglementet skal legges ut i sin helhet så snart disse er bestemt på lagets webside. Det skal også legges ut en liste over hvilke stevner som teller i uttaket senest 1 uke før første tellende stevne, slik at det blir tilgjengelig for alle lagets medlemmer. Man må ha betalt medlemskontingent til laget før første uttaksprøve, for at uttaksstevnene skal være tellende. Blir ikke dette gjort har man ikke mulighet til å bli fylkesmester eller delta på NM for Østfold. For å kunne delta på NM må medlemmet i tillegg til å være medlem i ØGL også være medlem i NSG. ØGL betaler startkontingent for lagets medlemmer dersom det er økonomiske rammer for dette. Styrets sekretær melder på NM for fylket. Om en ekvipasje ikke ønsker å starte, eller ikke har mulighet, så går plassen til neste ekvipasje på listen. Det er ikke anledning til å bytte hund man starter med om den ikke er førstereserve. Uttaksreglene til NM skal godkjennes på ØGLs årsmøte, som er laget høyeste myndighet.

Monica og Izi NM 2012
Monica og Izi under NM i Alvdal 2012