Regler for uttak til NM

Følgende prøver er gjeldende som uttaksprøver for Østfold i NM 2023:

____________________________________________________________________________

– Vedtatt for 3 nye år på ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte 2021.  

Følgende prøver er gjeldende uttaksprøver til NM for Østfold:

 • 2 landsprøver
 • fylkesmesterskapet, arrangert av Østfold
 • 2 distriktsprøver

Alex og Glen fra NM 2012

 Alexander og Glen under NM i Alvdal 2012

GENERELT

Reglementet skal legges ut i sin helhet så snart disse er bestemt på lagets webside. Det skal også legges ut en liste over hvilke stevner som teller i uttaket senest 1 uke før første tellende stevne, slik at det blir tilgjengelig for alle lagets medlemmer. Man må ha betalt medlemskontingent til laget før første uttaksprøve, for at uttaksstevnene skal være tellende. Blir ikke dette gjort har man ikke mulighet til å bli fylkesmester eller delta på NM for Østfold. For å kunne delta på NM må medlemmet i tillegg til å være medlem i ØGL også være medlem i NSG. ØGL betaler startkontingent for lagets medlemmer dersom det er økonomiske rammer for dette. Styrets sekretær melder på NM for fylket. Om en ekvipasje ikke ønsker å starte, eller ikke har mulighet, så går plassen til neste ekvipasje på listen. Det er ikke anledning til å bytte hund man starter med om den ikke er førstereserve. Uttaksreglene til NM skal godkjennes på ØGLs årsmøte, som er laget høyeste myndighet.

UTTAKSPRØVENE

Uttak til NM blir gjort på grunnlag av:

 • fylkesmesterskapet, arrangert av Østfold
 • 2 distriktsprøver
 • En landsprøvehelg (LP, to prøver dvs. lørdag og søndag), som arrangeres før NM, av en av de tre samarbeidende fylkene, se nedenfor i pkt. 1

1) Styret tar ut de øvrige prøvene så snart det er praktisk mulig ut i fra terminlisten. Dersom lagets medlemmer ønsker å være tilstede på styremøtet som behandler uttaksstevnene, kan man ta kontakt med styret for å få delta, møtet skal publiseres senest en uke før det avholdes. Prøvene skal holdes innen rimelig reiseavstand fra Østfold, med dette menes at det er praktisk mulig å reise frem og tilbake samme dag.

2) Skulle noe uforutsett skje som gjør det vanskelig å bruke landsprøver som uttaksprøver kan en landsprøvehelg erstattes med 2 distriktsprøver eller en annen landsprøvehelg. Det samme gjelder de to distriktsprøvene, disse kan byttes med en landsprøvehelg dersom den arrangeres i nærheten. Dette avgjøres av styret.

POENGBEREGNING

 • Poeng beregnes kun ut i fra deltakere fra Østfold, og etter hvor mange prosentpoeng de er bak den beste fra Østfold. Den med høyest poengsum når de 3 tellende prøvene summeres rangerer høyest.
 • Brudd er 0 poeng.
 • 3 av 5 prøver teller, de to dårligste strykes.
 • I det tilfellet at flere ekvipasjer oppnår samme poengsum på en prøve, skal den med best OLF (outrun, lift, fetch/utgang, løsing, inndriv) belønnes med 0,5 poeng i bonus etter NM poengberegningen. Dersom 3 stk. oppnår samme poengsum på en prøve, skal den med best OLF belønnes med 0,66 poeng, den nest beste OLF belønnes med 0,33 poeng i bonus etter NM poengberegningen. Ekstra poeng for den med best OLF ved lik poengsum på NM kvalikpoengsummen.
 • Det er fører og hund som sammen kvalifiserer seg, altså ekvipasjen, om annen fører har startet med hunden vil dette telle som om ekvipasjen ikke har startet – altså 0 poeng.
 • Poengene regnes ut på følgende måte:
  _deltagerens poengsum X 100______ = poengsum
  poengsum beste deltager fra østfold

Monica og Izi NM 2012
Monica og Izi under NM i Alvdal 2012