Retningslinjer for arrangør av prøver i Østfold

RETNINGSLINJER FOR ARRANGERING AV PRØVER I ØSTFOLD

Prøver skal meldes inn til gjeterhundkontakten
Fylkeslaget, ØSG, har oppnevnt en gjeterhundkontakt for Østfold. Det er bestemt at alle prøver i fylket skal meldes til gjeterhundkontakten som deretter melder prøven videre til NSG. Kontaktinfo til gjeterhundkontakten finner du her.

Innmelding av prøveresultat
Etter at prøven er avholdt skal arrangøren selv melde resultatene inn til NSG. Dette må gjøres senest 14 dager fra prøvedato. (NB! Ved innrapportering senere enn 14 dager etter at prøven blir arrangert, pålegges dobbel avgift til NSG.)
For å melde inn prøveresultatene trenger du GP-programmet. Dette kan du laste ned fra NSG sine hjemmesider.

Innbetaling av prøveavgift
NSG skal ha betalt per startende, og ordinær prøveavgift per 2022 er 70 kr per startende. Ved innrapportering av prøveresultater til NSG senere enn 14 dager etter avholdt prøve økes avgiften til 140 kr per startende. Avgiften bestemmes av NSG, jf. pkt 1.8 i “Regler for gjeterhundprøver“.

Prøveavgiften til NSG skal betales samtidig med innrapportering av prøveresultatene
Ved manglende innbetaling av prøveavgift får man ikke mulighet til å arrangere ny prøve før utestående beløp er registrert betalt til ØGL. Prøveavgiften betales til kontonummeret til ØGL, som mottar faktura fra NSG.

Kontonummeret er: 1594 11 24019
Merk betalingen med: <Gjeterhundprøve> <sted> <dato> <arrangør>.

(Denne siden ble opprettet 09.09.16, revidert 12.01.23)